รีเซต

'พระราชวังโกเลสตาน' งดงามเก่าแก่ในอิหร่าน

'พระราชวังโกเลสตาน' งดงามเก่าแก่ในอิหร่าน
Xinhua
28 สิงหาคม 2566 ( 18:31 )
19
'พระราชวังโกเลสตาน' งดงามเก่าแก่ในอิหร่าน

เตหะราน, 28 ส.ค. (ซินหัว) -- เยี่ยมยลความโอ่อ่าของสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในพระราชวังโกเลสตาน (Golestan Palace) หนึ่งในหมู่อาคารเก่าแก่ที่สุดในกรุงเตหะรานของอิหร่าน ซึ่งแต่เดิมสร้างขึ้นสมัยราชวงศ์ศอฟาวิยะฮ์ (Safavid dynasty) ก่อนมีการขยับขยายและต่อเติมเพิ่มในเวลาต่อมาพระราชวังแห่งนี้เคยถูกเลือกให้เป็นที่ประทับของราชวงศ์และฐานอำนาจโดยราชวงศ์กอญัร (Qajar) เมื่อสมัยศตวรรษที่ 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง