รีเซต

กนอ. จับมือ พร็อพเพอร์ตี้ สตาร์ฯ บูมลงทุนร่วมไทย-จีน

กนอ. จับมือ พร็อพเพอร์ตี้ สตาร์ฯ บูมลงทุนร่วมไทย-จีน
มติชน
8 กุมภาพันธ์ 2565 ( 15:52 )
101
กนอ. จับมือ พร็อพเพอร์ตี้ สตาร์ฯ บูมลงทุนร่วมไทย-จีน

ข่าววันนี้ นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) กล่าวภายหลังลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ.ดำเนินการ กับ นายหนี่ หนาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ สตาร์ จำกัด ว่า ทั้งสองฝ่ายมีเจตจำนงร่วมกันในการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ.ดำเนินการ 65 แห่ง และในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 2 แห่ง คือ นิคมอุตสาหกรรมสงขลา ระยะที่ 1 และนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว เพื่อชักจูงให้มาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทย รวมถึงร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยด้วย

 

นายวีริศ กล่าวว่า สำหรับบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ สตาร์ จำกัด (พีเอส) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มนักลงทุนและหน่วยงานทางการเงินของจีนในไทยที่ดำเนินงานภายใต้นโยบาย วัน เบลท์ วัน โรด ของจีน จะให้ความร่วมมือในการหาพันธมิตร และนักลงทุนที่มีศักยภาพ เพื่อลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมโยงอย่างหลากหลายครบวงจร รวมทั้งสนับสนุนให้ กนอ.เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุนในภูมิภาค นอกจากนี้ บริษัทจะมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมข้อมูลนักลงทุน หรือหน่วยงานภาครัฐของจีนที่สนใจมาลงทุนในประเทศไทยอีกด้วย

 

“คาดว่าภายหลังจากแผนการเปิดประเทศของจีนและไทยมีการประกาศใช้ จะส่งผลให้นักลงทุนจากประเทศจีนเดินทางเข้ามายังประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะในปี 2565 คาดว่าสถานการณ์จะกลับมาฟื้นตัวได้ดี ความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมกันเชิญชวนนักลงทุนจีนให้มาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ.ดำเนินการ และนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสู่ความยั่งยืน” นายวีริศ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง