ผู้ว่าฯ เพชรบุรีสั่งเปิดชายหาดตลอดแนว 'ขายของ-ขี่ม้า' ได้ แต่ห้ามเล่นน้ำ

ผู้ว่าฯ เพชรบุรีสั่งเปิดชายหาดตลอดแนว 'ขายของ-ขี่ม้า' ได้ แต่ห้ามเล่นน้ำ
มติชน
29 พฤษภาคม 2563 ( 19:44 )
109
1
ผู้ว่าฯ เพชรบุรีสั่งเปิดชายหาดตลอดแนว 'ขายของ-ขี่ม้า' ได้ แต่ห้ามเล่นน้ำ

ผู้ว่าฯ เพชรบุรีสั่งเปิดชายหาดตลอดแนว ‘ขายของ-ขี่ม้า’ ได้ แต่ห้ามเล่นน้ำ

เปิดหาดเพชรบุรี – เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 911/2563 เรื่อง ให้เปิดชายหาดตลอดแนวจังหวัดเพชรบุรี และอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรม หรือกิจการบางประเภทได้ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใจความว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เพื่อผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตราในการป้องกันการแพร่ระบาด

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีโดยความเห็นของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี จึงยกเลิกคำสั่งปิดชายหาดตลอดแนว จ.เพชรบุรี และมิให้เล่นกีฬาไคท์เซิร์ฟ เจ็ทสกี บาบาน่าโบ๊ท และการเล่นกีฬาทางน้ำอื่นใดในทำนองเดียวกัน โดยให้เปิดชายหาดตลอดแนว จ.เพชรบุรี และอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรม หรือกิจการบางประเภทได้ เฉพาะเดินเล่น นั่งพักผ่อน จำหน่ายสินค้า อาหาร ให้บริการเตียงผ้าใบ และร่มกาง และขี่ม้าบริเวณชายหาดได้ แต่ยังคงไม่ให้ลงเล่นน้ำ หรือกีฬาไคท์เซิร์ฟ เจ็ทสกี บาบาน่าโบ๊ท และการเล่นกีฬาทางน้ำอื่นใดทำนองเดียวกัน โดยกำหนดให้นักท่องเที่ยว ประชาชน ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของร้านค้าดังกล่าว มีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคแนบท้าย