รีเซต

เปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

เปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า
77ข่าวเด็ด
24 กรกฎาคม 2563 ( 08:33 )
108
เปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

จังหวัดน่าน ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน  เปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

ข่าววันนี้ น่าน วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่แปลงปลูกป่าบ้านน่านมั่นคง หมู่ที่ 7 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าเพื่อแก้ปัญหาหมอกควัน เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสปีมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

ด้วย ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดทำ”โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” ครอบคลุมถึงป่าตันน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่น ๆ และการฝึกอบรม “จิตอาสา”

เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยมี เป้าหมายรวมกันจำนวน ไม่ต่ำกว่า 2.68 ล้านไร่ ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ภายในปี พ.ศ. 2563 – 2570 โดยมี วัตถุประสงค์ของโครงการ (1) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

28 กรกฎาคม 2563   ( 2) สร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  (3) พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าและพื้นที่รอบเขตป่าให้สามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน

ในการนี้ นายประภัตรโพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ที่บริเวณ พื้นที่เปิดงาน และนายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ปลูกต้นยางนา  ที่บริเวณปลูกป่า อีกด้วย โดยมี ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 38   หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 อำเภอปัว และชาวบ้านภายในอำเภอสันติสุข 2 ตำบล มีตำบลดู่พงษ์ ตำบลป่าแลวหลวง  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

77ข่าวเด็ด ประจำจังหวัดน่าน รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง