โคราช พบป่วยโควิดเพิ่ม 97 ราย

โคราช พบป่วยโควิดเพิ่ม 97 ราย
มติชน
14 กรกฎาคม 2564 ( 15:29 )
8
โคราช พบป่วยโควิดเพิ่ม 97 ราย

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา รายงานสถานการณ์ covid 19  ประจำวันที่ วันที่ 14 ก.ค. 64 พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก 97 ราย โดยจำแนกเป็นแต่ละอำเภอดังนี้

 

 

-เมือง 19 ราย
-พิมาย 9 ราย
-ห้วยแถลง 8 ราย
-บัวใหญ่ 7 ราย
-สีคิ้ว 7 ราย
-สีดา 6 ราย
-ขามทะเลสอ 5 ราย
-จักราช 5 ราย
-โนนไทย 5 ราย
-ครบุรี 4 ราย
-เฉลิมพระเกียรติ 3 ราย
-บ้านเหลื่อม 3 ราย
-ประทาย 3 ราย
-ขามสะแกแสง 2 ราย
-ปากช่อง 2 ราย
-พระทองคำ 2 ราย
-คง 1 ราย
-โชคชัย 1 ราย
-ด่านขุนทด 1 ราย
-โนนสูง 1 ราย
-บัวลาย 1 ราย
-เมืองยาง 1 ราย
-เสิงสาง 1 ราย


————————–
Grand Total 97
————————–

 


สรุปความเสี่ยง/ประวัติสัมผัส
-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (กทม.) 14 ราย
-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (นนทบุรี) 2 ราย
-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (ปทุมธานี) 4 ราย
-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (สมุทรปราการ) 6 ราย
-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (สระบุรี) 1 ราย
-เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (อยุธยา) 5 ราย
-ป่วยมาจาก กทม. กลับมารักษา 16 ราย
-ป่วยมาจาก นนทบุรี กลับมารักษา 1 ราย
-ป่วยมาจาก ปทุมธานี กลับมารักษา 2 ราย
-ป่วยมาจาก สมุทรปราการ กลับมารักษา 3 ราย
-ป่วยมาจาก สมุทรสาคร กลับมารักษา 1 ราย
-ป่วยมาจาก สระบุรี กลับมารักษา 5 ราย
-ป่วยมาจาก อยุธยา กลับมารักษา 2 ราย
-สัมผัสผู้ป่วย COVID-19 32 ราย
-อยู่ระหว่างสอบสวน 3 ราย

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง