บัวแก้วเผย ทูตยูเอ็นเยือนไทย รอกักตัวครบ ลงมือปฏิบัติภารกิจหาทางออกวิกฤตเมียนมา

บัวแก้วเผย ทูตยูเอ็นเยือนไทย รอกักตัวครบ ลงมือปฏิบัติภารกิจหาทางออกวิกฤตเมียนมา
มติชน
10 เมษายน 2564 ( 17:23 )
12
บัวแก้วเผย ทูตยูเอ็นเยือนไทย รอกักตัวครบ ลงมือปฏิบัติภารกิจหาทางออกวิกฤตเมียนมา

กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการณ์ให้ข้อมูลถึงการเดินทางมาไทยของนางคริสตีน สคราเนอร์ บูร์เกเนอร์ ทูตพิเศษยูเอ็นด้านเมียนมาว่า นางบูร์เกเนอร์ได้รับมอบภารกิจในการให้การสนับสนุนกระบวนการปฏิรูป การปรองดองและประชาธิปไตยในเมียนมา การเดินทางเยือนไทยของนางบูร์เกเนอร์เป็นส่วนหนึ่งของการเยือนชาติต่างๆในภูมิภาคนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงสถานการณ์ในเมียนมาและหาแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้

 

โดยนางบูร์เกเนอร์เดินทางมาถึงไทยในช่วงเช้าวันที่ 9 เมษายน ซึ่งทูตพิเศษยูเอ็นได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 จำนวน 2 เข็มก่อนเดินทางมาถึงไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะทำการกักตัวที่สถานที่กักตัวทางเลือก(เอเอสคิว)เป็นเวลา 7 วัน เมื่อครบกำหนดก็จะเริ่มปฏิบัติภารกิจในการเข้าพบกับผู้แทนรัฐบาลไทย รวมถึงนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานอื่นๆ ของยูเอ็นต่อไป

 

กระทรวงการต่างประเทศระบุด้วยว่า ไทยมีความห่วงกังวลอย่างยิ่งต่อสถานการณ์ในเมียนมาและผลกระทบที่มีต่อประชาชนเมียนมา และว่า ไทยยึดมั่นในความร่วมมือและการดำเนินการอย่างสร้างสรรค์กับประชาคมระหว่างประเทศ รวมถึงผ่านยูเอ็นและอาเซียน ในการแก้ไชปัญหาด้วยสันติวิธีเพื่อเมียนมาและประชาชนชาวเมียนมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง