ข่าวปลอม! ปรับลดระยะกักตัวเหลือ 5 วัน สำหรับคนไม่มีอาการ

ข่าวปลอม! ปรับลดระยะกักตัวเหลือ 5 วัน สำหรับคนไม่มีอาการ
TNN ช่อง16
10 กรกฎาคม 2564 ( 14:58 )
31
ข่าวปลอม! ปรับลดระยะกักตัวเหลือ 5 วัน สำหรับคนไม่มีอาการ

วันนี้ (10 ก.ค. 64) ตามที่ได้มีการส่งต่อข่าวสารในประเด็นเรื่อง กรมการแพทย์ ปรับลดระยะกักตัวเหลือ 5 วัน สำหรับคนไม่มีอาการ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

ทางกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า ไม่มีการออกแนวทางการรักษาคนไข้โควิด-19 ดังที่กล่าวข้างต้นแต่อย่างใด โดยกรมการแพทย์ได้ประกาศแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://covid19.dms.go.th/Content/Select_Landding_page?contentId=135

ส่วนการจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล เมื่อผู้ป่วยอาการดีขึ้น อนุญาตให้กลับไปกักตัวที่บ้าน โดยยึดหลักการปฏิบัติตามหลักการป้องกันการติดเชื้อตามมาตรฐานวิถีใหม่ คือ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่สบายดีหรือไม่มีอาการให้พักในโรงพยาบาลหรือสถานที่รัฐจัดให้เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน และสำหรับจังหวัดที่มีปัญหา การบริหารเตียง อาจให้อยู่โรงพยาบาล 10 วัน และกลับไปกักตัวต่อที่บ้านอีก 4 วัน จนครบ 14 วัน นับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ และผู้ป่วยที่อาการน้อยให้พักในโรงพยาบาลอย่างน้อย 14 วัน นับจากวันที่มีอาการ เมื่อครบหากยังมีอาการให้อยู่ในโรงพยาบาลหรือในสถานที่รัฐจัดให้จนอาการดีขึ้นอย่างน้อย 24 ถึง 48 ชั่วโมง (สำหรับจังหวัดที่มีปัญหาการบริหารเตียงอาจให้อยู่โรงพยาบาล 10 วัน และกลับไปกักตัว ต่อที่บ้านอีก 4 วัน จนครบ 14 วัน นับจากวันที่มีอาการ ส่วนกรณีที่ออกจากโรงพยาบาลก่อนแล้วกลับไปกักตัวที่บ้านจนครบ 14 วัน (นับจากวันตรวจพบเชื้อ (ในกรณีไม่มีอาการ) หรือวันที่เริ่มมีอาการระหว่างการกักตัวที่บ้านให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการปฏิบัติตนเมื่อผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลท้ายเอกสารนี้อย่างเคร่งครัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง