รีเซต

ออมสินเร่งโอน5พันคืนลูกค้า หลังกลุ่มค้างจ่ายเงินกู้ถูกระบบตัดชำระหนี้อัตโนมัติ

ออมสินเร่งโอน5พันคืนลูกค้า หลังกลุ่มค้างจ่ายเงินกู้ถูกระบบตัดชำระหนี้อัตโนมัติ
มติชน
11 เมษายน 2563 ( 16:41 )
345
ออมสินเร่งโอน5พันคืนลูกค้า หลังกลุ่มค้างจ่ายเงินกู้ถูกระบบตัดชำระหนี้อัตโนมัติ

ออมสินเร่งโอนเงินเยียวยาภัยโควิดคืนลูกค้าค้างจ่ายเงินกู้ หลังเงิน 5,000 บาทเข้าบัญชีถูกระบบตัดชำระหนี้อัตโนมัติ

ธนาคารออมสิน เร่งโอนเงินเยียวยาผู้เดือดร้อนภัยโควิด-19 คืนเข้าบัญชีลูกค้าเงินกู้ที่มีหนี้ค้างจ่าย ภายหลังเงินเยียวยา 5,000 บาท โอนเข้าบัญชีแล้วระบบตัดชำระหนี้อัตโนมัติ เผยธนาคารฯ พร้อมโอนคืนลูกค้าตามเจตจำนงของเงินเยียวยาภายใน 7 วัน โดยแจ้งเรื่องได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือ Call Center โทร.1115 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย.63 เป็นต้นไป พร้อมเตรียมประสานกระทรวงการคลังและธ.กรุงไทย ขอรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติเงินเยียวยาในรอบต่อๆ ไป เพื่อตรวจสอบและระงับการตัดเงินในบัญชีชำระเงินกู้อัตโนมัติ

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่มีผู้ลงทะเบียนมาตรการเยียวยาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ได้แจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารออมสินในการขอรับเงินโอน ซึ่งต่อมาได้รับอนุมัติเงินเยียวยาพร้อมกับมีเงินโอนเข้าบัญชีครั้งแรก 5,000 บาทแล้ว แต่ปรากฎว่าไม่สามารถเบิกถอนเงินจากบัญชีนั้นได้ เนื่องจากระบบธนาคารฯ ได้มีการนำไปหักชำระหนี้เงินกู้ที่เป็นหนี้ค้างชำระโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นระบบที่สถาบันการเงินทั่วไปใช้เช่นกัน ที่สำคัญระบบไม่สามารถทราบได้ว่ามีลูกค้าท่านใดที่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท ตามมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาล ซึ่งธนาคารออมสินต้องขออภัยลูกค้ามา ณ โอกาสนี้

จากกรณีดังกล่าว กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ ธนาคารออมสิน ได้มีการหารือร่วมกัน โดยให้เร่งดำเนินการคืนเงินเข้าบัญชีให้ลูกค้าที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาให้สามารถเบิกถอนเงินได้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตจำนงของเงินเยียวยาที่รัฐบาลมอบให้ประชาชน โดยขอให้ลูกค้าที่ถูกหักเงินในบัญชีดังกล่าวแจ้งเรื่องได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ซึ่งจะเปิดช่องทางพิเศษในการแจ้งเรื่อง “ขอคืนเงินเยียวยา 5,000 บาท ที่ถูกนำไปหักชำระเงินกู้อัตโนมัติ” หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน โทร. 1115 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยธนาคารฯ จะเร่งดำเนินการโอนเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากนั้นภายใน 7 วัน

อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นสำหรับการเบิกจ่ายเงินเยียวยาของลูกค้ากลุ่มดังกล่าวในครั้งต่อไป ธนาคารออมสิน ได้ประสานกับกระทรวงการคลัง และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในการขอรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติรับเงินเยียวยา มาตรวจสอบและไม่นำไปหักบัญชีเพื่อชำระเงินกู้โดยอัตโนมัติอีก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง