รีเซต

'ฝ่ายค้าน' ยื่นซักฟอกหลังกม.ลูก 2 ฉบับผ่าน เตรียมชื่อขึ้นเขียง รายคน

'ฝ่ายค้าน' ยื่นซักฟอกหลังกม.ลูก 2 ฉบับผ่าน เตรียมชื่อขึ้นเขียง รายคน
มติชน
26 เมษายน 2565 ( 17:26 )
30
'ฝ่ายค้าน' ยื่นซักฟอกหลังกม.ลูก 2 ฉบับผ่าน เตรียมชื่อขึ้นเขียง รายคน

ข่าววันนี้ 26 เมษายน นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมาและเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงผลการประชุมแกนนำพรรคร่วมฝ่ายค้านว่า ที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้าน ซึ่งนำโดยนพ.ชลน่าน ศรีแก้วหัวหน้าพรรคพท. นายภูมิธรรม เวชยชัย คณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคพท. นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคามและประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) นายวิรัตน์ วรศสิริน ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย (สร.) นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อชาติ (พช.) นายนิคม บุญวิเศษ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย นายสุพจน์ อาวาส ตัวแทนพรรคประชาชาติ (ปช.) และนายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคพท.ในฐานะเลขานุการที่ประชุม ได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมการเสนอญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151

 

โดยที่ประชุมมีข้อสรุปร่วมกันในกรอบเนื้อหาการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เป็นประเด็นดังนี้ 1.เนื้อหามุ่งเน้นไปที่ความผิดพลาดล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรัฐมนตรีว่ากากระทรวงกลาโหม 2.การจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฏหมาย ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม 3.การทุจริตต่อหน้าที่ เอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 4.ไม่ปฎิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภา 5.การละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน และ 6.การทำลายประชาธิปไตย และระบบรัฐสภา

 

 

นายประเสริฐ กล่าวว่า ที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านเห็นร่วมกันว่า การยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ เป็นการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ซึ่งขณะนี้แต่ละพรรคได้รวบรวมข้อมูลและเตรียมความพร้อมทั้งประเด็นการอภิปราย เอกสารและหลักฐานเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการยื่นญัตติให้เร็วที่สุด ซึ่งเวลาที่เหมาะสมคือ ภายหลังจากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมืองและร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ผ่านการพิจารณาของรัฐสภา ในวาระที่ 3 แล้ว

 

เนื่องจากเล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีกฏหมายสำหรับใช้ในการเลือกตั้ง เมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ ตัดสินใจยุบสภาหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพราะหากการยุบสภาเกิดขึ้นก่อนที่กฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับจะแล้วเสร็จ อาจทำให้เกิดทางตันหรือเดดล็อกทางการเมือง โดยที่ประชุมก็ได้มอบหมายให้ นายชูศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคพท. เป็นผู้ยกร่างญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เพื่อนำเสนอที่ประชุมพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อพิจารณาต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง