ครม.ไฟเขียว 13,026 ล้าน ให้สปสช.ใช้ดูแลผู้ป่วยโควิด-เยียวยาผู้เสียหายจากวัคซีน

ครม.ไฟเขียว 13,026 ล้าน ให้สปสช.ใช้ดูแลผู้ป่วยโควิด-เยียวยาผู้เสียหายจากวัคซีน
ข่าวสด
27 กรกฎาคม 2564 ( 15:38 )
11
ครม.ไฟเขียว 13,026 ล้าน ให้สปสช.ใช้ดูแลผู้ป่วยโควิด-เยียวยาผู้เสียหายจากวัคซีน

ข่าววันนี้ 27 ก.ค.64 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบวงเงิน 13,026.12 ล้านบาท ให้สปสช. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยบริการ สถานพยาบาลที่ให้บริการสาธารณสุขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับประชาชนทุกสิทธิ ระหว่างเดือนส.ค. - ก.ย.64 สำหรับกลุ่มเป้าหมาย 3,508,060 ราย ประกอบด้วย กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจคัดกรองโควิด 3,392,800 ราย ผู้ป่วยโควิดที่ได้รับบริการสาธารณสุข 114,500 ราย และผู้ได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีน 760 ราย

 

ทั้งนี้ โครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของสปสช. จะเป็นการช่วยลดงบประมาณด้านการรักษาพยาบาลในภาพรวม เนื่องจากเป็นโครงการลงทุนให้เกิดการบริการตรวจคัดกรองหรือป้องกันไม่ให้เกิดการติดโรค ซึ่งมีต้นทุนค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการรักษาเมื่อป่วยแล้ว ทั้งยังเป็นหลักประกันทางสังคมด้านสุขภาพสำหรับประชาชนไทยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 อีกด้วย

 

สปสช. จะได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อภายใต้สวัสดิการต่าง ๆ ของภาครัฐ รวมทั้งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาแนวทางการจัดบริการตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชน เพื่อสนับสนุนให้แต่ละภาคส่วนสามารถจัดบริการป้องกันการติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพต่อไปด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง