รีเซต

ไทยแลนด์อีลิท ดันเงื่อนไข Elite Flexible One ผ่านฉลุย พร้อมรุกเดินหน้าต่อเนื่อง-ค่ายอสังหาฯ สนอื้อ

ไทยแลนด์อีลิท ดันเงื่อนไข Elite Flexible One ผ่านฉลุย พร้อมรุกเดินหน้าต่อเนื่อง-ค่ายอสังหาฯ สนอื้อ
ข่าวสด
11 มกราคม 2564 ( 15:12 )
50
ไทยแลนด์อีลิท ดันเงื่อนไข Elite Flexible One ผ่านฉลุย พร้อมรุกเดินหน้าต่อเนื่อง-ค่ายอสังหาฯ สนอื้อ

นายสมชัย สูงสว่าง ผู้จัดการใหญ่ บริษัทไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด ผู้ดำเนินงานโครงการบัตรสมาชิกไทยแลนด์ อีลิท กล่าวว่า จากกรณีที่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีประเด็นและข้อซักถามต่างๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขของโครงการ Elite Flexible One นั้น ทางบริษัทฯ มีการนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาการปรับเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่สนใจในโครงการบัตร Elite Flexible One เป็นที่เรียบร้อย

 

ซึ่งเงื่อนไขต่างๆ ได้รับการอนุมัติ พร้อมรุกเดินหน้าต่อในปี 2564 และเพื่อให้สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ของภาครัฐที่มีความต้องการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยการดึงกลุ่มนักธุรกิจ นักลงทุนที่มีศักยภาพเข้ามาลงทุนในประเทศไทย รวมถึงสนองนโยบายแนวทางยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน อันมีเป้าหมายในการพัฒนา และยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน

 

สำหรับคุณสมบัติเพิ่มเติม และเงื่อนไขของบัตร Elite Flexible One ที่ผ่านการอนุมัติแล้วนั้นมีดังนี้ 1. อนุญาตให้ผู้สมัครที่มีสิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพย์แบบสัญญาเช่าหรือ (Leasehold) สามารถสมัครบัตรสมาชิกในโครงการ Elite Flexible Oneได้ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด

2. อนุญาตให้ผู้สมัครที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2563 สามา

รถสมัครบัตรสมาชิกในโครงการ Elite Flexible One ได้ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด 3. โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกซื้อกิจการ (Take Over) ทั้งโครงการโดยนักลงทุนหรือบริษัทที่เป็นทั้งของไทยและต่างชาติ สามารถเข้าร่วมโครงการ Elite Flexible One ได้ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด

 

รวมถึงประเด็นต่างๆ ที่ทางผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทยให้ความสนใจ เช่น โครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จภายหลังจากลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนั้นสามารถเพิ่มโครงการดังกล่าวได้ในภายหลัง รวมถึงรายละเอียดเรื่องของการโอน ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถเดินทางมาโอนได้ สามารถมอบอำนาจให้ทางผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดำเนินการแทนได้ โดยต้องทำการโอนเต็มจำนวน 100% โดยมีหลักฐานการโอนเป็นหนังสือรับรองการโอนเงินจากทางธนาคารเท่านั้น

 

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้ความสนใจในโครงการ Elite Flexible One มากกว่า 60 ราย โดยเจ้าแรกที่เข้าร่วมโครงการ คือ บริษัท ไรมอนแลนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ซึ่งทางบริษัทคาดว่าหลังจากนี้จะมีผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์อีกหลายรายเข้าร่วมโครงการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง