เปิด 7 ขั้นตอนจองคิวต่อใบขับขี่ ง่ายๆผ่านแอปฯ  DLT Smart Queue

เปิด 7 ขั้นตอนจองคิวต่อใบขับขี่ ง่ายๆผ่านแอปฯ  DLT Smart Queue
TNN ช่อง16
3 กันยายน 2564 ( 08:48 )
62
เปิด 7 ขั้นตอนจองคิวต่อใบขับขี่ ง่ายๆผ่านแอปฯ  DLT Smart Queue

จากกรณีกรมการขนส่งทางบก ผ่อนคลายให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถกระบวนงานที่ไม่มีการอบรมในสำนักงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยต้องจองคิวล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queu โดยมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้

เอกสารที่ต้องใช้ต่อใบขับขี่มีอะไรบ้าง 

1.บัตรประชาชน

2.ใบขับขี่ชั่วคราวอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี 

3.ใบรับรองแพทย์ยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน  ไม่มีโรคประจำตัวที่อันตรายต่อการขับรถ

วิธีการต่อใบขับขี่ผ่านแอปฯ  DLT Smart Queue 

1. ดาวโหลดแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th

2.กรอกข้อมูลส่วนตัว ลงในช่องข้อมูลต่างๆตรวจสอบความถูกต้อง กดยืนยันการลงทะเบียน

3.เมื่อกรอกข้อมูล และ ยืนยันการลงทะเบียน เป็นที่เรียบร้อย ระบบจะมีการเด้งป็อปอัพแจ้งเตือน ว่าลงทะเบียนสำเร็จ

4.ลงทะเบียนเรียบร้อย ผู้ใช้จะสามารถเข้าระบบใช้งานได้ทันที

5.เลือกจังหวัดและสาขาที่เราต้องการใช้บริการ โดยเราสามารถเลือกสาขาที่อยู่ใกล้ที่สุด และ สามารถเลือกรูแบบของบริการในระบบกรมการขนส่ง 

6.จองคิวของเราโดยระบุวันเวลา มีเงื่อนไขต้องจองล่วงหน้า 1 วัน ก่อนเข้าใช้บริการจริง

7.เข้าใช้บริการตามวันและเวลาที่เราได้จองไว้ โดยก่อนใช้บริการ สามารถยื่นโทรศัพท์มือถือให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อรับบริการได้ทันทีไม่ต้องรอคิว

ทั้งนี้การเปิดให้จองผ่านแอปพลิเคชั่น เป็นมาตรการงดการอบรมที่สำนักงานขนส่งสำหรับการขอรับและต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกทุกชนิดนั้น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ แต่สำหรับสำนักงานขนส่งในจังหวัดใดที่ต้องปฏิบัติตามประกาศจังหวัดหรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สามารถกำหนดมาตรการเฉพาะแห่งได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้การเปิดให้จองผ่านแอปพลิเคชั่น เป็นมาตรการงดการอบรมที่สำนักงานขนส่งสำหรับการขอรับและต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกทุกชนิดนั้น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ แต่สำหรับสำนักงานขนส่งในจังหวัดใดที่ต้องปฏิบัติตามประกาศจังหวัดหรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สามารถกำหนดมาตรการเฉพาะแห่งได้ตามความเหมาะสม

อย่างไรก็ตามผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ สามารถเข้าอบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ทาง www.dlt-elearning.com แทนการเข้าอบรมในสำนักงานได้ ทั้งนี้ การให้บริการของสำนักงานขนส่งทุกแห่งต้องดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุข (D-M-H-T-T-A) เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

สำหรับผู้ที่มีคิวตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2564 เป็นต้นไป สามารถมาดำเนินการได้ตามวันและเวลาที่จองคิวไว้ ส่วนผู้ที่เคยจองคิวไว้แล้วในระหว่างปิดสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 ให้สำนักงานขนส่งดำเนินการเปิดระบบจองคิวให้กับผู้ที่จองคิวไว้เดิม โดยเมื่อเข้าสู่ระบบการจองคิวจะปรากฏคำว่า “(ได้สิทธิจองใหม่)” ซึ่งจะได้รับสิทธิตามลำดับต่อไป  

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง