ติดเชื้อ 'โควิด-19' รายใหม่ยังอยู่ในกลุ่มใกล้ชิดผู้ป่วย ศบค.เผยเร่งหาทางป้อง 'บุคลากรแพทย์'

ติดเชื้อ 'โควิด-19' รายใหม่ยังอยู่ในกลุ่มใกล้ชิดผู้ป่วย ศบค.เผยเร่งหาทางป้อง 'บุคลากรแพทย์'
มติชน
12 เมษายน 2563 ( 12:25 )
80
ติดเชื้อ 'โควิด-19' รายใหม่ยังอยู่ในกลุ่มใกล้ชิดผู้ป่วย ศบค.เผยเร่งหาทางป้อง 'บุคลากรแพทย์'

โฆษก ศบค.เผยยังพบป่วยโควิด-19 ในกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิด หวั่น! บุคลากรแพทย์ติดเชื้อเพิ่ม เร่งเสริมมาตรการป้องกัน

โควิด-19 เมื่อวันที่ 12 เมษายน ที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล “โควิด-19” ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.)
กล่าวว่า วันนี้ประเทศพบจำนวนผู้ป่วยยืนยัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 รายใหม่ 33 ราย กระจายอยู่ 9 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 14 ราย ยะลา 5 ราย ภูเก็ต 4 ราย ปัตตานี 3 ราย นราธิวาส และสมุทรสาคร จังหวัดละ 2 ราย เลย ชลบุรี นครศรีธรรมราช จังหวัดละ 1 ราย

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ในจำนวนนี้ แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

กลุ่มที่ 1 ป่วยรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ จำนวน 31 ราย
1.มีประวัติสัมผัส/เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ 17 ราย
1.1 สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 7 รายและอื่นๆ รวม 15 ราย
1.2 เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง 2 ราย

2.ผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 10 ราย
2.1 ชาวต่างชาติเดินทางมาจากต่างประเทศ 0 ราย
2.2 คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ 1 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากประเทศอังกฤษเดินทางเข้ามาในเมืองไทย ก่อนวันที่ 31 มีนาคม
2.3 ไปสถานที่ชุมนุม เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยว 1 ราย
2.4 อาชีพเสี่ยง เช่น ทำงานในสถานที่แออัดหรือทำงานใกล้ชิดสัมผัสชาวต่างชาติ 1 ราย
2.4 บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวม 7 ราย ในจำนวนนี้อยู่ในกทม. 5 ราย รวมสะสม 93 ราย

3.อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 4 ราย

กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้า ทำการแยกกักในสถานที่รัฐบาลจัดให้ (State Quarantine) รวมจำนวน 2 ราย ได้แก่ ผู้เดินทางกลับจากอินโดนีเซีย อยู่ใน จ.นราธิวาส

“จะพบว่า ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้มีอัตราเพิ่มขึ้นครึ่งต่อครึ่ง และยังพบผู้ป่วยในสถานบันเทิง รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่พบใหม่ในวันนี้ 7 ราย เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยและการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งจะต้องหาวิธีการป้องกันต่อไปในอนาคต และยังพบผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศในการประกอบศาสนกิจยังมีเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆ ซึ่งได้ทำการกักกันตัวในพื้นที่ที่รัฐบาลจัดให้แล้ว” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง