รีเซต

สำรวจพบ 'บริษัทจีนในสหรัฐฯ' ฟื้นตัวเล็กน้อย ยามอุปสรรคก่อตัวเพิ่มขึ้น

สำรวจพบ 'บริษัทจีนในสหรัฐฯ' ฟื้นตัวเล็กน้อย ยามอุปสรรคก่อตัวเพิ่มขึ้น
Xinhua
4 กรกฎาคม 2565 ( 18:14 )
31
สำรวจพบ 'บริษัทจีนในสหรัฐฯ' ฟื้นตัวเล็กน้อย ยามอุปสรรคก่อตัวเพิ่มขึ้น

4 ก.ค. (ซินหัว) -- ผู้ประกอบการสัญชาติจีนที่ดำเนินงานในสหรัฐฯ มีเสถียรภาพและผลการดำเนินงานดีขึ้นเล็กน้อยในปี 2021 ขณะมีความคิดเห็นเชิงบวกเกี่ยวกับโอกาสในสหรัฐฯ ลดน้อยลงเนื่องด้วยอุปสรรคต่างๆรายงานอ้างอิงผลสำรวจรายปีของบริษัทสัญชาติจีนในสหรัฐฯ 111 แห่ง และบทสัมภาษณ์ผู้บริหารอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งจัดทำโดยหอการค้าจีนในสหรัฐฯ (CGCC) และมูลนิธิของหอการค้าฯ ระบุว่าอัตรารายได้ ความสามารถในการทำกำไร และกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ (EBIT) ของกลุ่มบริษัทดังกล่าวฟื้นตัวขึ้นจากเมื่อช่วง 2 ปีที่ผ่านมาผลสำรวจพบว่าร้อยละ 54 ของกลุ่มบริษัทข้างต้นมีรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบปีต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากสัดส่วนร้อยละ 20 ในปี 2020 ส่วนกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีเงินได้ของกลุ่มบริษัทนี้ฟื้นตัวสู่ระดับปี 2018 เนื่องจากพวกเขากำหนดให้การปรับปรุงความสามารถในการทำกำไรและการเติบโตทางธุรกิจเป็นเป้าหมายหลักทั้งนี้ ผลสำรวจชิ้นล่าสุดจัดทำขึ้นระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2022 และปีนี้ถือเป็นปีที่ 9 ที่มีการเผยแพร่รายงานการสำรวจทางธุรกิจรายปีของบริษัทสัญชาติจีนในสหรัฐฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง