รีเซต

คณะนักวิจัยจีนตั้ง 'สถานีตรวจวัดอากาศ' แห่งใหม่บนภูเขาคุนหลุน

คณะนักวิจัยจีนตั้ง 'สถานีตรวจวัดอากาศ' แห่งใหม่บนภูเขาคุนหลุน
Xinhua
19 สิงหาคม 2565 ( 15:38 )
43
คณะนักวิจัยจีนตั้ง 'สถานีตรวจวัดอากาศ' แห่งใหม่บนภูเขาคุนหลุน

อุรุมชี, 19 ส.ค. (ซินหัว) -- คณะนักวิจัยจากสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน (CAS) และหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของจีน ได้ร่วมกันก่อตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาแห่งใหม่ ณ ระดับความสูง 5,200 เมตร ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสถาบันฟิสิกส์บรรยากาศ สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน เปิดเผยว่าสถานีฯ แห่งใหม่นี้ ซึ่งเป็นสถานีอุตุนิยมวิทยาที่ตั้งอยู่ระดับสูงสุดบริเวณตอนกลางของภูเขาคุนหลุน สามารถจัดส่งข้อมูลอัตโนมัติผ่านดาวเทียมนำทางเป่ยโต่ว พร้อมคาดว่าการเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จนี้จะช่วยเติมเต็มข้อมูลการเฝ้าติดตามทางอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่คณะนักวิจัยได้ก่อตั้งสถานีฯ ระหว่างการสำรวจทางวิทยาศาสตร์บนภูเขาคุนหลุนเมื่อไม่นานนี้ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการเข้าร่วมเกือบ 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปฏิสัมพันธ์ของลมตะวันตกและระบบมรสุมแม้จะมีสภาวะแวดล้อมสุดขั้ว แต่คณะนักวิจัยได้ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศพัฒนาโดยจีนที่สถานีฯ แห่งใหม่นี้ พร้อมคาดว่าสถานีฯ จะให้ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาอันมีค่าสำหรับการศึกษาปรากฏการณ์สภาพอากาศบนพื้นที่สูง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และลักษณะหยาดน้ำฟ้าอันมีเอกลักษณ์เฉพาะของภูเขาคุนหลุน ด้วยความช่วยเหลือจากการแผ่รังสีอัลตราไวโอเลตและระบบเฝ้าติดตามอุณหภูมิต่ำคณะนักวิจัยทิ้งท้ายว่าที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบตเริ่มเผชิญอากาศอบอุ่นและชื้นขึ้นอย่างมีนัยสำคัญช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ขณะความถี่ของสภาพอากาศสุดขั้วทางตอนใต้ของซินเจียงเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเช่นกัน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะติดตามวิวัฒนาการด้านพลังงานของไอน้ำที่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ รวมถึงเปิดเผยกลไกที่เป็นไปได้ที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง