รีเซต

กทม.เร่งฉีดวัคซีนโควิดครอบคลุมประชากรทุกกลุ่ม คิวเด็ก 5-11 ปี กลาง ก.พ.นี้

กทม.เร่งฉีดวัคซีนโควิดครอบคลุมประชากรทุกกลุ่ม คิวเด็ก 5-11 ปี กลาง ก.พ.นี้
มติชน
17 มกราคม 2565 ( 17:08 )
31
กทม.เร่งฉีดวัคซีนโควิดครอบคลุมประชากรทุกกลุ่ม คิวเด็ก 5-11 ปี กลาง ก.พ.นี้

ข่าววันนี้ (17 มกราคม 2565) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กทม.ได้เตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็กอายุตั้งแต่ 5-11 ปี โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมสำรวจข้อมูลเด็ก ซึ่งการตัดสินใจให้เด็กเข้ารับวัคซีนจะเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครอง ในส่วนของรูปแบบการให้วัคซีนกำหนดให้โรงเรียนเป็นจุดฉีดหลัก ร่วมกับจุดฉีดที่โรงพยาบาล (รพ.) และต้องมีการทำความเข้าใจกับผู้ปกครองให้เห็นชอบก่อนให้เด็กเข้ารับวัคซีน โดยตามแผนการฉีดของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จะเริ่มดำเนินการกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้

 

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า สำหรับผลการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มอายุ 12-17 ปี ของกรุงเทพมหานคร จากจำนวนเป้าหมาย 499,800 คน ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 427,696 คน คิดเป็นร้อยละ 85.57 และเข็มที่ 2 จำนวน 387,391 คน คิดเป็นร้อยละ 77.51 นอกจากนี้ ยังเตรียมแผนการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปี ในโรงเรียนสังกัด กทม.กลุ่มเป้าหมายจำนวน 16,391 คน เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่อายุครบเกณฑ์ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 25-26 มกราคม 2565 โดยมีจุดฉีดวัคซีนทั้งหมด 18 จุดฉีด และให้บริการฉีด 9 จุด ต่อวัน แบ่งเป็นวันที่ 25 มกราคม 2565 จาก 22 เขต จำนวน 8,604 คน และวันที่ 26 มกราคม 2565 จาก 28 เขต จำนวน 7,787 คน

 

“นอกจากนี้ กทม.ได้เร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และเข็มกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยขยายจุดให้บริการฉีดวัคซีนกับประชาชนเพิ่มขึ้น ซึ่งนอกจาก รพ.ในสังกัดทั้ง 11 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่งแล้ว กทม.ได้ร่วมกับสถานพยาบาลของภาครัฐ สถานพยาบาลเอกชน และหน่วยงานต่างๆ ในการขยายจุดให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนครอบคลุมพื้นที่และสะดวกต่อการเข้าถึงวัคซีนของประชาชนมากที่สุด ปัจจุบันมีมากกว่า 100 แห่งทั่วพื้นที่ 50 เขต ซึ่งประชาชนสามารถลงทะเบียนขอรับวัคซีนได้ทั้งเข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และเข็มกระตุ้น ได้ทางแอพพลิเคชัน QueQ โดยการให้บริการวัคซีนนั้นจะเป็นไปตามสูตรที่ สธ.กำหนด” พล.ต.อ.อัศวิน กล่าว

 

ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ในส่วนผลการดำเนินโครงการฉีดวัคซีนให้ผู้ป่วยติดเตียงถึงบ้าน ข้อมูลระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2564 –วันที่ 16 มกราคม 2565 มีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 10,471 ราย เข้าเกณฑ์ฉีด จำนวน 5,916 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.50 และดำเนินการฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน 5,256 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.84 ในส่วนของการให้บริการฉีดวัคซีนของหน่วยบริการเคลื่อนที่ (BMV) ระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2564 – วันที่ 14 มกราคม 2565 ดำเนินการฉีดวัคซีน จำนวน 40,790 เข็ม

 

“ทั้งนี้ กทม. เตรียมวางแผนดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นหรือเข็มที่ 3 ให้กับผู้ป่วยติดเตียงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน เพราะการรับวัคซีนแม้จะไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อ 100% แต่ช่วยลดความรุนแรงของโรคและการป่วยหนักได้ อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มคนที่ต้องใกล้ชิดกับกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีโรคประจำตัว ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ด้วยการปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA และควรตระหนักในเรื่องการป้องกันตนเองขั้นสูงสุดตลอดเวลา” พล.ต.อ.อัศวิน กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง