ข่าวดี! ดีอีเอสลุยช่วยนักศึกษาจบใหม่ 5 หมื่นคน ติดอาวุธทักษะด้านดิจิตอล มีเงินให้ระหว่างอบรมเดือนละ 1 หมื่น

ข่าวดี! ดีอีเอสลุยช่วยนักศึกษาจบใหม่ 5 หมื่นคน ติดอาวุธทักษะด้านดิจิตอล มีเงินให้ระหว่างอบรมเดือนละ 1 หมื่น
ข่าวสด
3 กรกฎาคม 2563 ( 17:00 )
73
ข่าวดี! ดีอีเอสลุยช่วยนักศึกษาจบใหม่ 5 หมื่นคน ติดอาวุธทักษะด้านดิจิตอล มีเงินให้ระหว่างอบรมเดือนละ 1 หมื่น

 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลุยช่วยนักศึกษาจบใหม่ 5 หมื่นคน ติดอาวุธทักษะด้านดิจิตอล เพิ่มโอกาสหางาน มีเงินให้ผู้เข้าร่วมโครงการเดือนละ 1 หมื่น

ข่าวดี! ดีอีเอสลุยช่วยนักศึกษาจบใหม่ - นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า กระทรวงได้จัดโครงการฝึกอบรมทักษะด้านดิจิตอล เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาจบใหม่ เพราะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะมีนักศึกษาจบใหม่ที่ตกงาน อาจจะมีทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอหรือไม่ตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งทักษะดิจิตอลมีความจำเป็นในทุกสาขาวิชา

ทำให้เกิดโครงการขึ้นมาในการอบรมทักษะด้านดิจิตอลให้นักศึกษาจบใหม่เป็นเวลา 3 เดือน โดยมีเงินให้ผู้เข้าร่วมโครงการเดือนละ 10,000 บาทระหว่างอบรม ก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านดิจิตอลให้กับนักศึกษาจบใหม่เหล่านี้ให้สามารถหางานได้ โดยตั้งเป้าคนอบรมเบื้องต้น 50,000 ราย ซึ่งจะต้องเป็นคนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เกิน 3 ปี และยังไม่มีงานทำ ตลอดจนต้องไม่ซ้ำซ้อนกับคนที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอยู่แล้ว

โดยจะเน้นคนที่ไม่ได้จบทางด้านดิจิตอล ซึ่งจะสามารถเลือกอบรมได้อย่างน้อย 2 หลักสูตร จาก 4 หลักสูตร คือ 1. การทำ content 2. การจัดการข้อมูลเพื่อทำ Big Data 3. Digital Marketing และ 4. การทำ E-Commerce สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการต้องผ่านการคัดเลือก และต้องเข้าเรียนตามที่กำหนดและผ่านการสอบวัดผล

พร้อมกันนี้จะมีการทำ job matching เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถได้คนที่มีทักษะตรงกับความต้องการ ดังนั้นจึงได้มีการหารือกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สภาหอการค้าแห่งประเทศ สมาคมธนาคารไทย สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย เพื่อทราบความต้องการของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งหารือแนวทางในความร่วมมือในการอบรมทักษะ เพื่อให้ได้ทักษะที่ตรงกับความต้องการต่อไป