รีเซต

สรรพากรจับมือดีป้า พัฒนาบิ๊กดาต้า ยกเครื่องวิเคราะห์จัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ

สรรพากรจับมือดีป้า พัฒนาบิ๊กดาต้า ยกเครื่องวิเคราะห์จัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ
ข่าวสด
22 พฤษภาคม 2563 ( 15:33 )
65
สรรพากรจับมือดีป้า พัฒนาบิ๊กดาต้า ยกเครื่องวิเคราะห์จัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ

 

กรมสรรพากรจับมือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล พัฒนาบิ๊กดาต้า ยกเครื่องวิเคราะห์จัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ

 

สรรพากรพัฒนาบิ๊กดาต้า - วันที่ 22 พ.ค. 2563 กรมสรรพากรและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านภาษี

 

โดยนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการให้บริการกับผู้เสียภาษีและประชาชนให้ตรงกลุ่ม ตรงใจ และสร้างความเป็นธรรมในการเสียภาษี ซึ่งเป็นการดำเนินการตามกลยุทธ์ของกรมสรรพากร พัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่และวิเคราะห์ข้อมูลด้านภาษี เพื่อขับเคลื่อนการเป็นองค์กรดิจิทัล

 

เช่น 1. การนำข้อมูลความคิดเห็นต่างๆ ของผู้เสียภาษีและประชาชน จากที่รวบรวมได้หลากหลายช่องทางมาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เสียภาษี (Customer Centric) และนำผลที่ได้มาออกแบบนโยบายภาษีให้ตรงกลุ่ม และบริการภาษีให้ตรงใจผู้เสียภาษี 2. การวิเคราะห์และประมวลข้อมูลทางภาษีต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในเชิงวิชาการ เช่น การคำนวณแบบจำลอง การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาษี หรือแบบจำลองการประมาณการเก็บภาษีต่างๆ เป็นต้น

 

นอกจากนี้ การลงนาม MOU ในครั้งนี้ ยังเป็นการร่วมมือพัฒนาบุคลากรของกรมสรรพากร ด้าน Data Science ซึ่งจะสนับสนุนให้บุคลากรของกรมสรรพากรมีทักษะความรู้ความสามารถสอดคล้องกับทักษะในอนาคต (Future Skill)

 

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวว่า การร่วมมือกับกรมสรรพากรเป็นการต่อยอดความร่วมมือในการบูรณาการร่วมกันทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมและถ่ายทอด องค์ความรู้ด้านดิจิทัล และเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้สนองนโยบายของรัฐ ในการผลักดันให้เกิดฐานข้อมูลภาครัฐ ที่สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง