อดีตเลขาฯสมช. ซัดผู้นำ ทำกองทัพถูกดูแคลน โควิดแทนที่จะเป็นที่พึ่ง กลับโดนสังคมวิจารณ์

อดีตเลขาฯสมช. ซัดผู้นำ ทำกองทัพถูกดูแคลน โควิดแทนที่จะเป็นที่พึ่ง กลับโดนสังคมวิจารณ์
มติชน
25 กรกฎาคม 2564 ( 14:44 )
8
อดีตเลขาฯสมช. ซัดผู้นำ ทำกองทัพถูกดูแคลน โควิดแทนที่จะเป็นที่พึ่ง กลับโดนสังคมวิจารณ์

 

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พล..ภราดร พัฒนถาบุตร เลขานุการคณะกรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพื่อไทย อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กล่าวว่า วิกฤตโควิดในขณะนี้ ทำให้เห็นว่า ทั้งกรณีการจัดหาจำนวนและยี่ห้อวัคซีนโควิด-19 ที่เหมาะสมที่นิสิตปี 1 ก็ชี้ขาดได้ ด้วยการทำเลียนแบบผู้นำประเทศเกือบทั่วโลกที่เขาตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ COVAX หรือทั้งกรณีที่มีเหตุการณ์ที่คนป่วยโควิดล้มตายข้างถนนศพถูกทิ้งไว้นาน หน่วยงานต้นๆที่ประชาชนนึกถึงว่า จะเข้ามาช่วยจัดการก็คือทหาร แต่ก็ต้องผิดหวัง ซึ่งทั้ง 2 กรณีนี้มันยิ่งตอกย้ำฝังใจให้ประชาชนเชื่อว่า กลุ่มคนทำรัฐประหารปี 2557 ซึ่งต่อท่อมาเป็นรัฐบาลสืบทอดอำนาจ เป็นคนหน้าด้านใจดำ เกาะกินกองทัพ สร้างระบบอุปถัมภ์จนกองทัพขาดธรรมาภิบาล สมรรถนะเกียรติภูมิถดถอย ปัจจุบันกองทัพถูกดูแคลนไม่เป็นกองทัพของประชาชน ดูจากการเสนองบประมาณกลาโหมปี 2565 กองทัพขาดวิสัยทัศน์ ไม่เตรียมการจัดทำงบประมาณไว้สองแผน แผนที่ 1 กรณีที่วิกฤติโควิดคลี่คลายกองทัพมีความจำเป็นต้องจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ตามแผนงานต่อไป ส่วนแผนที่ 2 กรณีโควิดยังคงวิกฤติอยู่ ให้รัฐบาลสามารถปรับลดงบจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ได้

 

 

 

โดยแผน 2 นี้เป็นแผนนำงบปรับลดไปใช้เพื่อการแก้ไขวิกฤติการณ์โควิดในบทบาทของกองทัพแทน ขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่า จะแปรญัตติมาให้กองทัพหรือไม่ ถ้าได้จัดทำตามแบบแผนดังกล่าวนั่นแสดงถึงความเป็นทหารอาชีพพร้อมเสียสละ ในทางตรงข้ามยกตัวอย่างประเด็นการยืนกราน แต่ต้องมายอมถอยถอนงบจัดซื้อเรือดำน้ำนั้น ทำให้กองทัพถูกสังคมตำหนิการถอยมิใช่การเสียสละ แต่เป็นเพราะจำนนด้วยเหตุผลไม่ถูกกาละเทศะ จากธาตุแท้สันดานดิบใจดำไม่มีความละอายต่อบาปของก๊วนผู้นำสืบทอดอำนาจ มันบ่งบอกว่า คนก๊วนนี้จงใจใช้วิกฤติโควิดเป็นเครื่องมือกดหัวประชาชนเพื่อรักษาอำนาจไว้ แต่ด้วยความรู้เท่าทัน การเปิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีสืบทอดอำนาจของสภาผู้แทนที่จะเกิดขึ้น และจะผนวกเข้ากับยุทธการคาร์ม็อบและการชุมนุมขับไล่นายกฯของกลุ่มราษฎรต่างๆ เพื่อปิดฉากนายกฯสืบทอดอำนาจ ซึ่งจะถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่า ได้สูญสิ้นอำนาจไปพร้อมกับวิบากกรรมยกก๊วนไม่ถูกปล่อยให้ลอยนวลซึ่งต่างกับเผด็จการในอดีตพล..ภราดร กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง