รีเซต

ฟิลิปปินส์เผยมูลค่า 'เศรษฐกิจสร้างสรรค์' ทะลุ 1 ล้านล้านเปโซ ในปี 2022

ฟิลิปปินส์เผยมูลค่า 'เศรษฐกิจสร้างสรรค์' ทะลุ 1 ล้านล้านเปโซ ในปี 2022
Xinhua
24 มีนาคม 2566 ( 19:01 )
67
ฟิลิปปินส์เผยมูลค่า 'เศรษฐกิจสร้างสรรค์' ทะลุ 1 ล้านล้านเปโซ ในปี 2022

มะนิลา, 24 มี.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันพฤหัสบดี (23 มี.ค.) สำนักงานสถิติแห่งชาติฟิลิปปินส์ กล่าวว่ามูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของฟิลิปปินส์ในปี 2022 อยู่ที่ 1.60 ล้านล้านเปโซ (ราว 1 ล้านล้านบาท) ครองสัดส่วนร้อยละ 7.3 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1 จากปีก่อน

สำนักงานฯ กล่าวว่าสัญลักษณ์ ภาพลักษณ์ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ครองสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 32.9 ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในปี 2022 ขณะการโฆษณา การวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมบริการด้านศิลปะอื่นๆ ครองสัดส่วนร้อยละ 20.8 ส่วนสินค้าตอบโต้ทางดิจิทัลและกิจกรรมบริการครองสัดส่วนร้อยละ 20.3สำนักงานฯ เผยว่าในปี 2022 มีชาวฟิลิปปินส์ 6.98 ล้านคนได้รับการว่าจ้างในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5 จากปีก่อน พร้อมเสริมว่าการจ้างงานในกิจกรรมแสดงออกทางวัฒนธรรมประเพณี ครองสัดส่วนสูงสุดที่ร้อยละ 42.5 ตามด้วยสัญลักษณ์ ภาพลักษณ์ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ร้อยละ 24.8 และการโฆษณา การวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมบริการด้านศิลปะอื่นๆ ที่ร้อยละ 18 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง