เช็กด่วน! เปิดรายละเอียดมติครม.เคาะเยียวยาชดเชยค่าจ้างเพิ่ม 5 กลุ่มอาชีพ

เช็กด่วน! เปิดรายละเอียดมติครม.เคาะเยียวยาชดเชยค่าจ้างเพิ่ม 5 กลุ่มอาชีพ
TNN ช่อง16
13 กรกฎาคม 2564 ( 15:38 )
1.2K
เช็กด่วน! เปิดรายละเอียดมติครม.เคาะเยียวยาชดเชยค่าจ้างเพิ่ม 5 กลุ่มอาชีพ

วันนี้ (13ก.ค.64) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์พื้นที่ 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา อย่างน้อย 14 วัน 

 

 

โดยจะช่วยเหลือกลุ่มแรงงาน ผู้ประกอบการ และประชาชน ตามข้อกำหนดของ ศบค.ฉบับที่ 27 ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช.ในฐานะคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้เสนอ วงเงินรวม 30,000 ล้านบาท สำหรับแรงงานทั้งในและนอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการ และมาตรการควบคุมการระบาดเพิ่มจากเดิม 4 สาขาอาชีพ เป็น 9 สาขาอาชีพ โดยสาขาที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ 5 สาขา ได้แก่

 

 

1.สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 

 

2.สาขาการขายส่งและการขายปลีก 

 

3.สาขาการซ่อมยานยนต์ 

 

4.สาขากิจกรรมการบริหารและสนับสนุนวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมวิชาการ  5.สาขาข้อมูลข่าวสารและการศึกษา

 

ระยะเวลาการช่วยเหลือ 1 เดือน โดยรูปแบบการช่วยเหลือ ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 จะได้รับการช่วยเหลือ 2,500 บาทต่อคน และลูกจ้างที่ได้รับชดเชยจะได้รับเงินเดือน 50% ของค่าจ้าง รวมไม่เกินคนละ 10,000 บาท

 

สำหรับผู้ประกอบการ จะได้รับรายละ 3,000 บาท ต่อลูกจ้าง 1 คน จำกัด ไม่เกิน 200 คน  ส่วนผู้ประกันตน มาตรา 39 และ มาตรา 40 จะได้รับความช่วยเหลือ 5,000 บาท 

 

ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ให้เตรียมหลักฐานเป็นผู้ประกันตน ซึ่งเป็นแนวทางที่ปรับเปลี่ยนจากการเยียวยาครั้งที่แล้ว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง