'บิ๊กป้อม' ห่วงปชช. ส่ง 'บิ๊กอวบ' นำทีม บจธ. ลุย 20 จว.อีสาน จัดสรรที่ดิน เยียวยาผลกระทบโควิด

'บิ๊กป้อม' ห่วงปชช. ส่ง 'บิ๊กอวบ' นำทีม บจธ. ลุย 20 จว.อีสาน จัดสรรที่ดิน เยียวยาผลกระทบโควิด
มติชน
30 สิงหาคม 2563 ( 13:45 )
32
'บิ๊กป้อม' ห่วงปชช. ส่ง 'บิ๊กอวบ' นำทีม บจธ. ลุย 20 จว.อีสาน จัดสรรที่ดิน เยียวยาผลกระทบโควิด

บิ๊กป้อม ห่วงปชช. ส่ง บิ๊กอวบ นำทีม บจธ. ลุย 20 จว.อีสาน จัดสรรที่ดิน เยียวยาผลกระทบโควิด

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(บจธ. เปิดเเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้การช่วยเหลือประชาชน เรื่องที่ดินทำกิน เนื่องจากผลกระทบของการระบาด จากโรคโควิด-19 โดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย และความยากจน ของพี่น้องเกษตรกร บจธ. อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยให้ส่วนราชการจังหวัดทั่วประเทศร่วมบูรณาการกับ บจธ. เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความมั่นคง และยั่งยืน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง

 

ทั้งนี้ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ และภารกิจการดำเนินการว่า บจธ. เป็นหน่วยงานรัฐอีกรูปแบบหนึ่งที่ช่วยเหลือด้านที่ดินทำกิน นอกเหนือจากหน่วยงานรัฐบางหน่วยที่ดำเนินการในพื้นที่ของรัฐอยู่แล้ว โดยจะดำเนินการในพื้นที่ของเอกชนในรูปแบบของโฉนด ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ร่วมกันในรูปแบบกลุ่มและแบบบุคคลป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดิน เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรได้พึ่งพาตัวเองได้ ให้ความรู้ในการทำเกษตร ร่วมคิดร่วมทำ รวมทั้งสนับสนุนเรื่องสาธารณูปโภค และการตลาด เป็นโครงการที่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนได้อย่างครบวงจร โดยทุกโครงการจะได้ให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการได้มาของที่ดิน ส่งเสริมฝึกอบรมให้สมาชิกได้นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและมีศักดิ์ศรี

 

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ประธานบจธ. และ นายเอก วรรณประทีป รองผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บจธ. เดินทางเข้าร่วมประชุมกับนายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ เพื่อร่วมกันหาแนวทางการบูรณาการเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาไม่มีที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ รวมถึงป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินจากรายที่ถูกบังคับคดี จำนองหรือขายฝากให้สามารถกลับมามีที่ดินเป็นของตนเอง พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน และได้สรุปผลการดำเนินช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกิน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ได้มาเข้าร่วมลงชื่อร้องขอความช่วยเหลือ จาก บจธ.เพื่อจัดสรรมี่ดินทำกิน ในปีงบประมาณ 2564

 

โดย ทีมงาน บจธ.ได้ลงพื้นที่ ครบ 20 จังหวัดในภาคอีสานได้แก่ ร้อยเอ็ด บึงกาฬ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี โดยมีประชาชนเช้าชื่อแสดงความต้องการรับความช่วยเหลือ มีจำนวนเกษตรกร 1,256 ครัวเรือน การยื่นขอความช่วยเหลือ จำนวน 11 จังหวัด ต้องเบื้องต้นใช้พื้นที่ประมาณ 3,955 ไร่ และจะมีการดำเนินการให้เกษตรกร ยื่นครบทั้ง 20 จังหวัดโดยเร็ว

 

 

นายสนิท กล่าวว่า ขอบคุณ พล.อ.ประวิตร และ บจธ. ที่เล็งเห็นความสำคัญของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกินมีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง โครงการนี้เป็นประโยชน์อย่างมากต่อพี่น้องเกษตรกรภาคอีสานและจังหวัดบึงกาฬ หากได้ช่วยเหลือด้านความรู้ในการทำเกษตร และส่งเสริมด้านการตลาดด้วย ก็ถือว่าเป็นโครงการที่สามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและผู้ยากจนในจังหวัดได้อย่างครบวงจร ในวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติฯ ประธานกรรมการฯ และ บจธ. ได้มาชี้ช่องทางในการให้ความช่วยเหลือ ในโอกาสนี้จึงขอให้ท่านผู้บริหาร ทั้งระดับส่วนกลาง ภูมิภาค ท่านนายอำเภอ และผู้แทนส่วนท้องถิ่น ได้ช่วยเป็น center ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในท้องถิ่นของท่านที่มีคุณสมบัติ ประสงค์อยากจะขอรับบริการของธนาคารที่ดิน ให้มาติดต่อได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และส่งผ่านมายัง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ซึ่งจังหวัดยินดีที่จะคัดกรองส่งผ่านมายัง บจธ. เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือ

 

ด้านพล.ต.อ เฉลิมเกียรติ กล่าวต่อว่า สำหรับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เรื่องที่ทำกิน บจธ. ยินดีเข้าช่วยเหลือ ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การกำกับดูแลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ โดยสามารถสอบถามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.labai.or.th หรือสามารถติดต่อสอบถามเรื่องข้อมูลที่ดินได้ที่ 02-278-1648 ต่อ 501,511 กองบริหารจัดการที่ดิน 1 บจธ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง