รีเซต

'แบงก์ชาติ' เคาะหยุดพิเศษ 27 ก.ค. รวมหยุดยาว 4 วัน

'แบงก์ชาติ' เคาะหยุดพิเศษ 27 ก.ค. รวมหยุดยาว 4 วัน
มติชน
2 กรกฎาคม 2563 ( 09:57 )
84
'แบงก์ชาติ' เคาะหยุดพิเศษ 27 ก.ค. รวมหยุดยาว 4 วัน

รายงานข่าวแจ้งว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ออกประกาศ  กำหนดวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 กำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการชดเชยวันสงกรานต์

ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดให้วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง