บอร์ด "เคทีซี" เคาะจ่ายปันผล 0.88 บาท/หุ้น สิ้นเม.ย.ตามกำหนด เลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีกำหนด

บอร์ด "เคทีซี" เคาะจ่ายปันผล 0.88 บาท/หุ้น สิ้นเม.ย.ตามกำหนด เลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีกำหนด
มติชน
30 มีนาคม 2563 ( 15:55 )
9
บอร์ด "เคทีซี" เคาะจ่ายปันผล 0.88 บาท/หุ้น สิ้นเม.ย.ตามกำหนด เลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีกำหนด

นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีวี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (บอร์ด) วันที่ 30 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาเห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มกระจายในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับภาครัฐได้ขอความร่วมมือให้พิจารณาความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกันของคนจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นและกระจายสู่บุคคลทั่วไปได้โดยง่าย คณะกรรมการบริษัทฯจึงมีมติอนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปไม่มีกำหนด จากเดิมกำหนดประชุมวันที่ 3 เมษายน 2563 

นายระเฑียร กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ และคณะกรรมการบริษัทฯยังมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.88 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 2,268,933,982 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผล วันที่ 30 เมษายน 2563 ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่จะมีขึ้นต่อไป จะไม่มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลอีก 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง