รีเซต

จีนจ่อไฟเขียวธุรกิจกระทบจากโควิด-19 เลื่อนจ่ายสมทบ 'ประกันสังคม'

จีนจ่อไฟเขียวธุรกิจกระทบจากโควิด-19 เลื่อนจ่ายสมทบ 'ประกันสังคม'
Xinhua
25 กันยายน 2565 ( 17:35 )
10
จีนจ่อไฟเขียวธุรกิจกระทบจากโควิด-19 เลื่อนจ่ายสมทบ 'ประกันสังคม'

ปักกิ่ง, 25 ก.ย. (ซินหัว) -- หนังสือเวียนจากรัฐบาลจีน เผยว่าจีนจะอนุญาตให้ธุรกิจในตลาดจำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก เลื่อนการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพื่อบรรเทาความตึงเครียดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)

 

ภูมิภาคระดับมณฑลจะได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับธุรกิจท้องถิ่น สถาบันภาครัฐ องค์กรทางสังคม และบริษัทขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ทั้งหมด ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปหนังสือเวียนข้างต้นออกร่วมกันโดยกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคม คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ กระทรวงการคลัง และสำนักงานกิจการภาษีแห่งชาติของจีนทั้งนี้ จีนขยายความครอบคลุมของนโยบายดังกล่าวเพิ่มจาก 5 ภาคส่วน เป็น 17 ภาคส่วน เมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง