รีเซต

งบเลือกตั้งอบจ.สงขลาบาน เหตุแบ่งหน่วยย่อยเยอะ ผลจากมาตรการป้องโควิด

งบเลือกตั้งอบจ.สงขลาบาน เหตุแบ่งหน่วยย่อยเยอะ ผลจากมาตรการป้องโควิด
มติชน
8 ธันวาคม 2563 ( 15:41 )
41
งบเลือกตั้งอบจ.สงขลาบาน เหตุแบ่งหน่วยย่อยเยอะ ผลจากมาตรการป้องโควิด

วันที่ 8 ธ.ค. นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง อบจ.สงขลาเปิดเผยว่า อบจ.ได้กำหนดหน่วยเลือกตั้ง นายก อบจ.วันที่ 20 ธ.ค. 1,923 หน่วย เพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งปี 56 ขึ้น 222 หน่วย มาจากมาตรการป้องกันโรคโควิด ที่กำหนดประชาชนมีสิทธิไม่เกินหน่วยเลือกตั้ง 600 คน ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยเลือกตั้ง 50,000 บาท จะเพิ่มขึ้นจากที่ตั้งงบไว้ 90 ล้านบาท

 

นายประพันธ์เปิดเผยว่า อบจ.ได้พยายามใช้สื่อทุกรูปแบบ ประชาสัมพันธ์ชวนเชิญประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด ให้ใกล้เคียงกับการเลือกตั้งปี 56 คือร้อยละ 59 จากผู้มีสิทธิทั้งหมด 1,060,000 กว่าคน ซึ่งมีหลายปัจจัยที่มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งน้อย มีฝนตก มีชื่อในทะเบียนบ้านแต่เจ้าตัวอยู่ต่างจังหวัด ซึ่งประเด็นนี้มีจำนวนมาก

 

ด้าน นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา เปิดเผยว่าการเลือกตั้ง อบจ.ในวันที่ 20 ธ.ค.ได้ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่พยายามยึดหลักป้องกันโรคโควิดอย่างเคร่งครัด คือผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้งละไม่เกิน 600 คน หรือเกินไปไม่มากกว่า 700 คน และต้องมี อสม.คัดกรองหน่วยเลือกตั้งละ 2 คน ให้เว้นระยะห่าง 1 เมตร จัดให้มีแอลกอฮอล์ไว้บริการอย่างเพียงพอ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง