รีเซต

13 เม.ษ.นี้!! 'ออมสิน' เปิด 2 ช่องทาง ขอเงินคืน 'เยียวยาโควิด 5 พันบ.' 7 วันได้เงินคืน

13 เม.ษ.นี้!! 'ออมสิน' เปิด 2 ช่องทาง ขอเงินคืน 'เยียวยาโควิด 5 พันบ.' 7 วันได้เงินคืน
มติชน
11 เมษายน 2563 ( 18:08 )
626
19
13 เม.ษ.นี้!! 'ออมสิน' เปิด 2 ช่องทาง ขอเงินคืน 'เยียวยาโควิด 5 พันบ.' 7 วันได้เงินคืน
13 เม.ษ.นี้!! ‘ออมสิน’ เปิด 2 ช่องทาง ขอเงินคืน ‘เยียวยาโควิด 5 พันบ.’ 7 วันได้เงินคืน

โอนเงินคืน – จากกรณีที่ผู้ลงทะเบียนมาตรการเยียวยาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน ได้แจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารออมสินในการขอรับเงินโอน ซึ่งต่อมาได้รับอนุมัติเงินเยียวยาพร้อมกับมีเงินโอนเข้าบัญชีครั้งแรก 5,000 บาทแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่สามารถเบิกถอนเงินจากบัญชีนั้นได้ เนื่องจากระบบธนาคารได้มีการนำไปหักชำระหนี้เงินกู้ที่เป็นหนี้ค้างชำระโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นระบบที่สถาบันการเงินทั่วไปใช้นั้น

เมื่อวันที่ 11 เมษายนดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ระบุว่า จากกรณีดังกล่าว กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ ธนาคารออมสิน ได้มีการหารือร่วมกัน โดยให้เร่งดำเนินการคืนเงินเข้าบัญชีให้ลูกค้าที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาให้สามารถเบิกถอนเงินได้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตจำนงของเงินเยียวยาที่รัฐบาลมอบให้ประชาชน

โดยขอให้ลูกค้าที่ถูกหักเงินในบัญชีดังกล่าวแจ้งเรื่องได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ซึ่งจะเปิดช่องทางพิเศษในการแจ้งเรื่อง “ขอคืนเงินเยียวยา 5,000 บาท ที่ถูกนำไปหักชำระเงินกู้อัตโนมัติ” หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน โทร. 1115 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยธนาคารฯ จะเร่งดำเนินการโอนเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากนั้นภายใน 7 วัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง