รีเซต

จีนเผย 'พื้นที่น้ำ-ดินกัดเซาะ' ลดลงต่อเนื่องในปี 2021

จีนเผย 'พื้นที่น้ำ-ดินกัดเซาะ' ลดลงต่อเนื่องในปี 2021
Xinhua
4 กรกฎาคม 2565 ( 14:30 )
43
จีนเผย 'พื้นที่น้ำ-ดินกัดเซาะ' ลดลงต่อเนื่องในปี 2021

ปักกิ่ง, 4 ก.ค. (ซินหัว) -- กระทรวงทรัพยากรน้ำของจีน รายงานว่าพื้นที่ถูกน้ำและดินกัดเซาะของจีนลดลงอย่างต่อเนื่องในปี 2021 ขณะจีนทุ่มเทความพยายามฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาข้อมูลติดตามการสูญเสียดินและน้ำที่วิเคราะห์โดยกระทรวงฯ ระบุว่าจีนมีพื้นที่ถูกน้ำและดินกัดเซาะรวม 2.67 ล้านตารางกิโลเมตรในปี 2021 ลดลง 18,500 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 0.69 เมื่อเทียบกับปี 2020พื้นที่ที่เผชิญการสึกกร่อนแบ่งเป็นพื้นที่ถูกน้ำกัดเซาะ 1.11 ล้านตารางกิโลเมตร ลดลงร้อยละ 1.27 เมื่อเทียบปีต่อปี และพื้นที่ถูกลมกัดเซาะ 1.57 ล้านตารางกิโลเมตร ลดลงร้อยละ 0.27 จากปีก่อนหน้ากระทรวงฯ เผยแผนทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมการสูญเสียน้ำและดินอันเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ เสริมสร้างความพยายามฟื้นฟูป่าไม้และทุ่งหญ้า รวมถึงยกระดับการกำกับดูแลทางวิทยาศาสตร์ เพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะของน้ำและดิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง