รีเซต

เครือซีพี-กลุ่มทรู เชิญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 18 ผ่านทางทรูวิชั่นส์ช่อง TNN2

เครือซีพี-กลุ่มทรู เชิญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 18 ผ่านทางทรูวิชั่นส์ช่อง TNN2
TNN ช่อง16
31 พฤษภาคม 2566 ( 14:12 )
55
เครือซีพี-กลุ่มทรู เชิญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 18 ผ่านทางทรูวิชั่นส์ช่อง TNN2
  • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) และมหาเถรสมาคม จัดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ 18  ในประเด็น “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก” (Buddhist Wisdom Coping with Global Crises)  มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า จำนวน 3,500 รูป/คน จาก 55 ประเทศทั่วโลก
  • เสนอสัมมนา 3 หัวข้อหลัก คือ “พุทธปัญญาเพื่อการบรรลุสันติภาพโลก”, “พุทธปัญญากับการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ” และ  “พุทธคุณูปการกับการพัฒนาทางสังคมและมนุษยธรรมหลังจากโรคโควิด”
  • เครือซีพีและกลุ่มทรู ในฐานะผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดฯ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพิธีดังกล่าวผ่านทางทรูวิชั่นส์ ช่อง TNN2 ระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน พ.ศ.2566
  • พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติบูชาและอามิสบูชาโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต

เนื่องในวันวิสาขบูชา เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) และบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (กลุ่มทรู) บริษัทในเครือฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของวันวิสาขบูชา ซึ่งถือเป็นวันสำคัญสากลของโลก จากการรับรองขององค์การสหประชาชาติ โดยนานาประเทศได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองในวันดังกล่าว รวมถึงประเทศไทย โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลไทย และมหาเถรสมาคม ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่ 18  ในประเด็น “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก” (Buddhist Wisdom Coping with Global Crises)  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า จำนวน 3,500 รูป/คน จาก 55 ประเทศทั่วโลก ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร และ พุทธมณฑล จ.นครปฐม  


โดยเครือซีพีและกลุ่มทรู ในฐานะผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชานานาชาติในครั้งนี้ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพิธีดังกล่าวผ่านทางทรูวิชั่นส์ ช่อง TNN2 ระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน พ.ศ.2566 ถือเป็นโอกาสที่ชาวพุทธจะได้ร่วมเฉลิมฉลองวิสาขบูชาไปพร้อมกับชาวโลก เพื่อนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้รับมือวิกฤตโลกพร้อมสร้างประโยชน์สุขให้สังคมและประเทศชาติ พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมปฏิบัติบูชาและอามิสบูชาโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตสืบไป


ทั้งนี้ เครือซีพีและกลุ่มทรูได้ร่วมสนับสนุนการถ่ายทอดสดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชานานาชาติมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยในปีดังกล่าวนายศุภชัย เจียรนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือฯ ได้เข้ารับพระราชทาน “เสาเสมาธรรมจักร” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทสื่อมวลชนที่ส่งเสริมทางพระพุทธศาสนา ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2558  ด้วย


สำหรับกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 18 ประกอบด้วย วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2566 จัดที่อาคารหอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา โดย เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปริณายก จะเสด็จไปเป็นประธานในพิธี ที่สำคัญ ในปีนี้ ฯพณฯ นายดิเนช คุณวาระเดนะ (H.E. Dinesh Gunawardena) นายกรัฐมนตรีศรีลังกา จะปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก” (Buddhist Wisdom Coping with Global Crises) จากนั้น มีการอ่านสาส์น จากบุคคลสำคัญในการจัดงานวิสาขบูชาโลก ภาคบ่ายจัดให้มีการสัมมนา 3 หัวข้อหลัก คือ 1. “พุทธปัญญาเพื่อการบรรลุสันติภาพโลก” (Buddhist Wisdom to Achieve World Peace)  2. “พุทธปัญญากับการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ” (Buddhist Advice to Cope with Climate Change) และ 3. “พุทธคุณูปการกับการพัฒนาทางสังคมและมนุษยธรรมหลังจากโรคโควิด” (Buddhist Contribution to Further Social and Humanitarian Development after Covid Pandemic) 


วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2566  ผู้นำชาวพุทธจากทั่วโลกได้เดินไปร่วมพิธีเฉลิมฉลอง ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร  ภาคเช้า มีการอ่านสาส์น จากบุคคลสำคัญในการจัดงานวิสาขบูชาโลก อาทิ นายอันโตนิโอ กูเตอเรส (H.E. Antonio Guterres) เลขาธิการสหประชาชาติ ตามด้วยผู้อำนวยการใหญ่ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ยูเนสโก นายอังเดร เอซัวเรย์ (H.E. Audrey Azoulay ) และนางอาร์มิดา ซัลเซียฮ์ อลิสจาฮ์บานา (Ms. Armida Salsiah Alisjahbana) เลขาธิการบริหาร ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ  ถนนราชดำเนินนอก และสาส์นจาก ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประเทศไทย และในเวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานเปิดงานพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566  จากนั้น พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. ประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ประกาศปฏิญญากรุงเทพมหานคร 2023/2566  และเวลา 16.30 น. ผู้แทนชาวพุทธจากทั่วโลก จะเดินทางไปยังพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2566  ณ บริเวณหน้าองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง