"ไทยประกันชีวิต"จะนำหุ้นเข้า SET ขาย IPO ไม่เกิน 2,384.32 ล้านหุ้น

"ไทยประกันชีวิต"จะนำหุ้นเข้า SET ขาย IPO ไม่เกิน 2,384.32 ล้านหุ้น
ทันหุ้น
18 ตุลาคม 2564 ( 10:58 )
89
"ไทยประกันชีวิต"จะนำหุ้นเข้า SET ขาย IPO ไม่เกิน 2,384.32 ล้านหุ้น

ทันหุ้น-บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เตรียมจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET โดยจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 2,384.32 ล้านหุ้น คิดเป็น 20.6% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนทีเสนอขายโดยบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านหุ้น, หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยบริษัท วี.ซี.สมบัติ จำกัด จำนวน 1,218.82 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย Her Sing (H.K.) Limited จำนวนไม่เกิน 165.50 ล้านหุ้น โดยมีบล.เกียรตินาคินภัทร และบล.โนมูระ พัฒนสิน เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 

 

บริษัท ไทยประกันชีวิต ได้ยื่นแบบไฟลิ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้น IPO ดังกล่าว โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้บริษัทมีแผนที่จะนำไปลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และการทำการตลาด, เสริมสร้างความแข็งแกร่งของช่องทางจัดจำหน่ายผ่านทางพันธมิตร, เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเงินทุน และสำหรับเงินทุนหมุนเวียนและวัตถุประสงค์อื่นๆ 

 

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยประกันชีวิต จะมีกลุ่ม วี.ซี.สมบัติ ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 65.87% รองลงมาได้แก่ Meiji Yasuda Life Insurance Company ถือหุ้น 15%, Meiji Yasuda Life Insurance Company ถือหุ้น 9.52% และนายไชย ไชยวรรณ ถือหุ้น 1.35% 

 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง