รีเซต

พิษณุโลกพร้อมนำร่องใช้บัตร 5 สีผ่านการคัดกรองทุกด่าน

พิษณุโลกพร้อมนำร่องใช้บัตร 5 สีผ่านการคัดกรองทุกด่าน
มติชน
15 เมษายน 2563 ( 21:14 )
305
1
พิษณุโลกพร้อมนำร่องใช้บัตร 5 สีผ่านการคัดกรองทุกด่าน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เตรียมใช้มาตรการใช้บัตรผ่านการคัดกรองทุกด่าน สำหรับทั้งคนภายนอกจังหวัดและภายในจังหวัด โดยใช้บัตร 5 สี เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติ อำนวยความสะดวกรวดเร็ว ลดปัญหาการแออัดของด่านแต่ละด่าน

เมื่อวันที่ 15 เมษายน นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า จ.พิษณุโลก ได้มีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจคัดกรองของด่านชั้นนอก 10 ด่าน และด่านชั้นใน 4 ด่าน มติเห็นชอบ ให้มีการออกบัตรผ่านการคัดกรอง 2 ประเภท คือ กรณีคนต่างจังหวัด และ กรณีคนพิษณุโลก โดยบัตรทั้งหมด 5 สี คือ สีขาว สีชมพู สีเขียว สีเหลือง และสีฟ้า โดยบัตรแต่ละประเภทแต่ละสี มีรายละเอียด ดังนี้

1) กรณีคนต่างจังหวัด จะเข้าเมืองพิษณุโลก เข้าออกเฉพาะด่านตรวจพลายชุมผล/กุ้งแก้ว เท่านั้น บัตรเขียว อนุญาตสำหรับผู้เดินทางเข้า-ออก ทำธุระในจังหวัดพิษณุโลก ภายในวันเดียว ไม่ค้างคืน บัตรสีเหลือง หากมาเกิน 1วัน (ค้างคืน) ต้องพักในโรงแรมที่จังหวัดจัดให้ (ต้องพักอยู่ภายในโรงแรมเท่านั้น) โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง บัตรสีฟ้า ต้องการเข้ามาอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก สามารถเลือกได้ทั้งพักที่โรงแรมที่จังหวัดจัดให้หรือบ้านพักของตนเอง ที่ได้ตามมาตรฐานการควบคุมโรค ต้องได้รับการกักกันเป็นเวลา 14 วัน

 

2.) กรณีคนพิษณุโลก บัตรสีขาว สำหรับคนพิษณุโลกที่ออกไปทำธุระต่างจังหวัด กลับมาต้องถูกกักกันตัว 14 วัน ที่โรงแรมที่จังหวัดจัดให้ หรือ บ้านพักของตนเอง ที่ได้ตามมาตรฐานการควบคุมโรค และ บัตรสีชมพู อนุญาตผ่านด่านภายในจังหวัดพิษณุโลกเท่านั้น ไม่สามารถใช้เดินทางออกนอกจังหวัดได้ จะถูกยึดคืนเมื่อเดินทางออกนอกจังหวัด ทั้งนี้ จะงดการวัดอุณหภูมิคนพิษณุโลกที่ถือบัตรสีชมพู และที่สัญจรบนท้องถนนในจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่บัดนี้

สำหรับการออกบัตรทั้ง 2 ประเภท 5 สี กำหนดแบบฟอร์มเดียวกัน คือ ในบัตรระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ หมายเลขทะเบียนรถ หมายเลขบัตรประชาชน โดย บัตรสีชมพู มอบให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลฯ หรือ ปลัดฯ อปท. ในท้องที่ เป็นผู้ลงนามออกบัตร และให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ควบคุมคนในหมู่บ้าน ส่วน บัตรสีเขียว สีเหลือง สีฟ้า และสีขาว ออกโดยผู้ควบคุมด่านในแต่ละด่าน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติ อำนวยความสะดวกรวดเร็ว ลดปัญหาการแออัด ให้แก่พี่น้องประชาชนที่ยังมีความจำเป็นต้องสัญจรตามท้องถนนในช่วงที่มีการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ของจังหวัดพิษณุโลก โดยจะเริ่มใช้ในวันที่ 17 – 30 เมษายน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง