รีเซต

ยกระดับบัตรทอง ประชาชนเข้ารับบริการ รพ.สังกัดสธ.ได้ทุกแห่ง ไม่ต้องมีใบส่งตัว

ยกระดับบัตรทอง ประชาชนเข้ารับบริการ รพ.สังกัดสธ.ได้ทุกแห่ง ไม่ต้องมีใบส่งตัว
ข่าวสด
31 มีนาคม 2565 ( 10:00 )
63
ยกระดับบัตรทอง ประชาชนเข้ารับบริการ รพ.สังกัดสธ.ได้ทุกแห่ง ไม่ต้องมีใบส่งตัว

ข่าววันนี้ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายยกระดับบัตรทอง สู่หลักประกันสุขภาพยุคใหม่ โดยให้ประชาชนที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือสิทธิ์บัตรทอง สามารถเข้าใช้บริการหน่วยบริการปฐมภูมิในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้ทุกแห่งทั่วประเทศ ทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) โรงพยาบาลประจำอำเภอ โรงพยาบาลประจำจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 

ขณะที่ในพื้นที่กรุงเทพฯ สามารถใช้บริการได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข และคลินิกชุมชนอบอุ่นทั่วกรุงเทพมหานคร โดยไม่ต้องมีใบส่งตัวจากหน่วยบริการที่ลงทะเบียนไว้ ซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2565 เป็นต้นมา

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า หลักการของนโยบายนี้คือ ประชาชนยังคงเข้ารับบริการที่หน่วยบริการประจำที่ลงทะเบียนและหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่าย แต่กรณีจำเป็นหรือเหตุสมควร สามารถเข้ารับบริการปฐมภูมิที่หน่วยบริการปฐมภูมินอกเครือข่ายได้ โดยหน่วยบริการทุกแห่งที่ให้บริการประชาชนในลักษณะนี้ จะไม่ต้องให้ประชาชนกลับไปรับใบส่งตัว หรือเรียกเก็บเงินจากประชาชน แต่ให้มาเรียกเก็บเงินจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยจะมีโรงพยาบาลในกลุ่มที่ไม่ได้จัดหน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น กรณีโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลเฉพาะทาง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล จัดเป็นหน่วยบริการขั้นตติยภูมิ เมื่อประชาชนเข้าใช้บริการจะยังมีการขอใบส่งตัว

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ขณะนี้มีประชาชนบางส่วนที่อาจไม่ทราบข้อมูลและเข้ารับบริการสถานพยาบาลที่ไม่ได้จัดบริการหน่วยปฐมภูมิและทางโรงพยาบาลมีการขอใบส่งตัว เมื่อไม่มีใบส่งตัวจึงถูกคิดค่าบริการ กรณีนี้สปสช. มีข้อแนะนำว่า หากไม่แน่ใจว่าสถานพยาบาลที่จะเข้ารับการรักษานั้น มีหน่วยปฐมภูมิและอยู่ในกลุ่มที่ยกเลิกการขอใบส่งตัวแล้วหรือไม่ ก่อนเข้ารับบริการ โทรสอบถามที่ สายด่วนสปสช. 1330 กด 0 เพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่ หรือ สอบถามที่ไลน์ OA สปสช. @nhso

 

“ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2565 ประชาชนผู้ถือบัตรทอง เข้ารับบริการในระบบบริการปฐมภูมิในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้ทุกแห่ง โดยหน่วยบริการจะไม่มีการเรียกใบส่งตัว แต่กรณีโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ หรือโรงพยาบาลเฉพาะทางนั้น จะไม่ได้จัดหน่วยปฐมภูมิ จึงอาจมีกรณีขอใบส่งตัวของผู้ป่วย ซึ่งประชาชนเช็กเครือข่ายของโรงพยาบาลได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 หรือไลน์ @nhso ก่อนเข้ารับบริการได้” น.ส.ไตรศุลี กล่าว

 

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิคือ บริการสุขภาพด่านแรกของระบบบริการสาธารณสุข มีบทบาทในการดูแลสุขภาพประชาชนในท้องถิ่นโดยเน้นการป้องกันไม่ให้ป่วย หากเจ็บป่วยจะได้รับการดูแลรักษาเบื้องต้น (และครอบคลุมในกรณีที่จำเป็นจะต้องส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลที่รักษาโรคซับซ้อนมากขึ้น) ทั้งนี้ รวมถึงบริการฟื้นฟูสุขภาพด้วย ตัวอย่างหน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น สถานีอนามัย รพ.สต. หน่วยบริการปฐมภูมิของโรงพยาบาล ศูนย์สุขภาพชุมชน ศูนย์บริการสาธารณสุข รวมถึงคลินิกชุมชนอบอุ่น เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง