ปิดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 1 ชั่วคราว พบผู้เสียภาษีติดโควิด-19

ปิดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 1 ชั่วคราว พบผู้เสียภาษีติดโควิด-19
มติชน
31 มีนาคม 2563 ( 11:26 )
106
ปิดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 1 ชั่วคราว พบผู้เสียภาษีติดโควิด-19

จากมาตรการรับมือและป้องกันไวรัส COVID-19 ของกรมสรรพากร รับแจ้งว่ามีผู้เสียภาษี   ไปใช้บริการ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 1 ติดเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นผลให้ต้องปิดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 1 ซึ่งตั้งอยู่ภายในอาคารสำนักงานเขตห้วยขวาง เป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 8 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ถึงวันที่ 6 เมษายน

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ตามที่กรมสรรพากรมีมาตรการรับมือและป้องกันไวรัส COVID-19 กรมสรรพากรมีการสั่งปิดให้บริการชั่วคราวของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 1 ซึ่งตั้งอยู่ภายในอาคารสำนักงานเขตห้วยขวาง เป็นเวลา 8 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคมจนถึงวันที่ 6 เมษายน   เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย (Self – Quarantine at Home)

ทั้งนี้ ยังไม่พบว่ามีเจ้าหน้าที่สรรพากรท่านใดเป็นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 นอกจากนี้ทางกรมสรรพากรจะดำเนินการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อในอาคาร รวมถึงให้เจ้าหน้าที่กักตัวเองในที่พักอาศัย เพื่อความปลอดภัยของผู้เสียภาษีและเจ้าหน้าที่และเป็นไปตามมาตรการป้องกันไวรัส ของกรมสรรพากร และแนวทางปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัดเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ผู้เสียภาษีสามารถใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรได้ที่ www.rd.go.th หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง