รีเซต

ลุ้นวันนี้! ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีซ้ำได้หรือไม่

ลุ้นวันนี้! ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีซ้ำได้หรือไม่
TNN ช่อง16
16 สิงหาคม 2566 ( 09:31 )
37
ลุ้นวันนี้! ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีซ้ำได้หรือไม่

ลุ้นวันนี้! ศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคำร้องกรณีเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี ซ้ำได้หรือไม่


วันนี้ 16สิงหาคม 2566 เมื่อ 09.30 น.ศาลรัฐธรรมนูญ มีนัดฟังคำสั่งกรณีผู้ตรวจการแผ่นดิน พิจารณากรณีผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 กรณีรัฐสภามีมติตีความว่าการเสนอชื่อ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ให้ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในรอบที่สอง เป็นญัตติทั่วไป ต้องห้ามนำเสนอญัตติซ้ำอีกตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ.2563 ข้อ 41 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 เป็นการละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของผู้ร้องเรียนตาม รธน.มาตรา 3 วรรคสอง, มาตรา 5 วรรคหนึ่ง, มาตรา 25 วรรคสาม และมาตรา 27 หรือไม่


พร้อมกับมีคำขอให้ชะลอการโหวตนายกรัฐมนตรีออกไปจนกว่าจะมีคำวินิจฉัย โดยเป็นการพิจารณาต่อเนื่องมาจากการประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ภายหลังเห็นว่าคำร้องนี้มีประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และมีประเด็นเชิงหลักการการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติม จึงให้เลื่อนการพิจารณาสั่งรับคำร้อง และให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง