รีเซต

สธ.ย้ำศูนย์การค้า ร้านอาหาร ฟิตเนส นวด โรงหนัง เข้มโควิด ฟรี เซ็ตติ้ง เสริมมั่นใจผู้ใช้บริการ

สธ.ย้ำศูนย์การค้า ร้านอาหาร ฟิตเนส นวด โรงหนัง เข้มโควิด ฟรี เซ็ตติ้ง เสริมมั่นใจผู้ใช้บริการ
มติชน
11 ตุลาคม 2564 ( 17:23 )
51
สธ.ย้ำศูนย์การค้า ร้านอาหาร ฟิตเนส นวด โรงหนัง เข้มโควิด ฟรี เซ็ตติ้ง เสริมมั่นใจผู้ใช้บริการ

ข่าววันนี้ (11 ตุลาคม 2564) นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการยกระดับมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานประกอบกิจการประเภทห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ว่า จากการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ที่อนุญาตให้ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) สามารถเปิดให้บริการได้ แต่ต้องมีการเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างเข้มข้นสูงสุด ด้วยการยกระดับมาตรการความปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ โควิด ฟรี เซ็ตติ้ง (COVID Free Setting) ซึ่งเป็นการยกระดับ ความปลอดภัย 3 ด้าน

 

 

คือ 1.COVID Free Environment (สิ่งแวดล้อมปลอดภัย) 2.COVID Free Personnel (พนักงานปลอดภัย) และ 3. COVID Free Customer (ผู้ใช้บริการปลอดภัย) โดยผู้ประกอบการสามารถประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID 2 Plus พร้อมทั้งแสดง Certificate ให้ประชาชนสามารถร่วมตรวจสอบได้ ซึ่งมีสถานประกอบการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าที่เข้าร่วมลงทะเบียนและประเมินตนเองผ่านทาง Thai Stop COVID 2 Plus ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – วันที่ 2 ตุลาคม 2564 จำนวน 347 แห่ง พบผ่านเกณฑ์ จำนวน 335 แห่ง หรือร้อยละ 96.5 และไม่ผ่านเกณฑ์ 12 แห่ง หรือร้อยละ 3.5

 


“การลงพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ในครั้งนี้ ถือเป็นการเน้นย้ำให้สถานประกอบการต่างๆ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ รวมทั้งกิจการเสี่ยง เช่น ร้านอาหาร สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส ร้านนวดเพื่อสุขภาพ และ โรงภาพยนตร์ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคสำหรับองค์กร เพื่อให้ประกอบกิจการ ได้อย่างปลอดภัย อาทิ ร้านอาหารควรทำความสะอาด โต๊ะ ที่นั่ง ทันทีก่อน-หลังใช้บริการ และจัดทำสัญลักษณ์ที่แสดงถึง การทำความสะอาด จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ประจำโต๊ะ จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ มีการระบายอากาศและหมุนเวียนที่เหมาะสมต่อจำนวนคน รวมทั้งพนักงานทุกคนในร้าน ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีหลักฐานกรณีประวัติการติดเชื้อมาก่อนแล้ว อยู่ในช่วง 1 – 3 เดือน และมีการคัดกรองความเสี่ยงทุกวัน ด้วยแอพพลิเคชั่น ไทยเซฟไทย สำหรับผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนประเมินตนเองก่อนเข้าใช้บริการทุกครั้ง เช่น ไทยเซฟไทย หรือแอพพ์ฯ ที่ทางราชการกำหนด งดไปใช้บริการหากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ เป็นต้น” รัฐมนตรีช่วยว่าการ สธ.กล่าว

 

 

ทางด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากการสุ่มประเมินการปฏิบัติ ตามมาตรการโควิด ฟรี เซ็ตติ้ง ในสถานประกอบการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 12 แห่ง ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2564 พบว่าในส่วนของผู้รับบริการ (COVID Free Customer) สามารถปฏิบัติตามมาตรการ Thai Stop COVID 2 Plus ได้มากที่สุด 100% รองลงมา คือ ด้านผู้ให้บริการ (COVID Free Personnel) ร้อยละ 97.3 และด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (COVID Free Environment) ร้อยละ 88.25 ซึ่งยังคงต้องมีการควบคุม กำกับ อย่างเคร่งครัด

 

 

“ทั้งนี้ ประชาชนสามารถร่วมตรวจสอบได้ผ่านทางคิวอาร์ โค้ด (QR Code) ที่ปรากฏบนใบ Certificate อันจะเป็นการเพิ่มความมั่นใจในการดำเนินการตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 แนวใหม่ (Smart Control and Living with COVID-19) เพื่อให้ประกอบกิจการได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน นำไปสู่การขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม และการมีวิถีชีวิตของประชาชนที่ปลอดภัยต่อไป” นพ.สุวรรณชัย กล่าว

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง