รีเซต

เปิดประเทศวันแรก 'กระบี่' ต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเลเซีย 180 คน

เปิดประเทศวันแรก 'กระบี่' ต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเลเซีย 180 คน
มติชน
1 พฤษภาคม 2565 ( 16:49 )
42
เปิดประเทศวันแรก 'กระบี่' ต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเลเซีย 180 คน

วันที่ 1 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกระบี่ ร่วมกับท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ , Air Asia และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเลเซีย จำนวน 180 คน เดินทางมากับสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ AK868 ด้วยเครื่องบิน Airbus A320 เส้นทางบินตรงจากกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย สู่สนามบินนานาชาติกระบี่ จำนวน 2 เที่ยวบิน/สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมเป็นต้นไป หลังจากที่ประเทศไทย ผ่อนคลายมาตรการเพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ททท. ได้เร่งส่งเสริมการตลาดและกระตุ้นการเดินทางสู่ประเทศไทยอีกครั้ง เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายใต้มาตรการต่าง ๆ แบบ new normal โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากตลาดมาเลเซีย เดินทางสู่ประเทศไทยในภาพรวมทั งทางอากาศและทางบกไม่น้อยกว่า 330,000 คน หลังจากหยุดชะงักไปเกือบ 2 ปี

 

นายอุทิศ ลิ่มสกุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกระบี่ กล่าวว่า นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเป็นตลาดนักท่องเที่ยวระยะใกล้ที่สามารถเดินทางเข้ามาทำกิจกรรมท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี  ประกอบกับ จ.กระบี่เป็นจุดหมาย ปลายทางยอดนิยม มีภาพลักษณ์ความพร้อมและสิ่งอ้านวยความสะดวกในการเป็น Muslim Friendly รองรับตลาดนักท่องเที่ยว มาเลเซียเป็นอย่างมาก โดยในสถานการณ์ปกติปี 2562 มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย เดินทางมาท่องเที่ยวกระบี่จำนวน 200,614 คน มากเป็นลำดับที่ 3 ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเยือน จ.กระบี่ มีเที่ยวบินตรงรวม 1,460 เที่ยวบิน และนับเป็นสัญญาณที่ดี ด้านการท่องเที่ยวของกระบี่ สำหรับการกระตุ้นตลาดให้เกิดการเดินทางเข้าเพิ่ม รวมถึงการเพิ่ม ความถี่ของเที่ยวบิน กำลังวางแผนกับภาคเอกชนที่จะเดินทางไปประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายทั้งในรูปแบบ Table Top Sale และเข้าร่วมงาน Consumer Fair ในเร็วๆ นี้ ด้วย

 

ด้าน นางนงเยาว์ จิรันดร ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกัวลาลัมเปอร์กล่าวว่า ตลาดมาเลเซียเป็นตลาดเป้าหมายสำคัญของจังหวัดกระบี่ในปี 2562 ก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 มีนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียเดินทางมาประเทศไทยรวมกัน จ้านวน 4.16 ล้านคน ซึ่งมากเป็นอันดับ 5 รองจาก ตลาดรัสเซีย สหราชอาณาจักร เยอรมนี และฝรั่งเศส นักท่องเที่ยวจากตลาดมาเลเซียมีความชื่นชอบประเทศไทย ทำให้มีการเดินทางท่องเที่ยวซ้ำ (Revisit) มากกว่าร้อยละ80 ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนราว 28,000 บาทต่อทริป มีระยะเวลาพักนักเฉลี่ยในประเทศไทยนานราว 5 วัน

 

“สำหรับแนวทางการด้านเนินงานที่สำคัญหลังวิกฤตโควิด-19 นั้น มุ่งฟื้นฟูตลาดด้วยการท้างานกับพันธมิตรสายการบินและบริษัทนำเที่ยวรายใหญ่ที่เป็นผู้น้าตลาด (Market leader) ส่งเสริม การเปิดเส้นทางบินตรงจากเมืองต่างๆ สู่ประเทศไทยอีกครั้งรวมทั้งกระตุ้นความสนใจการเดินทางในกลุ่มลูกค้าเดิมและ กลุ่มลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาตำแหน่งทางการตลาดของประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม ของ นักท่องเที่ยวมาเลเซีย” นางนงเยาว์ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง