รีเซต

ติดเชื้อโควิด-19 เสี่ยงป่วยโรคหลอดเลือดสมอง-หัวใจ ถึง 2 เท่า

ติดเชื้อโควิด-19 เสี่ยงป่วยโรคหลอดเลือดสมอง-หัวใจ ถึง 2 เท่า
TNN ช่อง16
4 มีนาคม 2566 ( 10:41 )
208
ติดเชื้อโควิด-19 เสี่ยงป่วยโรคหลอดเลือดสมอง-หัวใจ ถึง 2 เท่า

วันนี้ ( 4 ก.พ. 66 )รองศาสตราจารย์นายแพทย์ ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า  การติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจชนิดต่างๆ ราว 2 เท่า

งานวิจัยล่าสุดจาก DeVries A และคณะจากประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่ในวารสารทางการแพทย์ระดับสากล JAMA Health Forum เมื่อวานนี้ 3 มีนาคม 2566 (ภาพที่ 3 และ 4)

ทำการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 และประสบปัญหา Post-COVID conditions (Long COVID) จำนวน 13,435 คน กับกลุ่มที่ไม่ติดเชื้อจำนวน 26,870 คน โดยเปรียบเทียบอัตราการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด 

ประชากรที่ศึกษา อายุเฉลี่ย 51 (±15.1 ปี) และเป็นเพศหญิงราว 58%

พบว่า อัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และปัญหาโรคหัวใจชนิดต่างๆ ทั้งการเต้นผิดจังหวะ รวมถึงกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนั้น พบในกลุ่มที่ติดเชื้อแล้วเป็น Long COVID มากกว่ากลุ่มที่ไม่ติดเชื้อถึงราว 2 เท่า ในระยะเวลา 12 เดือน

นอกจากนี้อัตราการเสียชีวิตก็สูงขึ้นราว 2 เท่าเช่นกัน โดยประเมินว่าการติดเชื้อและเกิด Long COVID นั้นจะทำให้เกิดอัตราการเสียชีวิตส่วนเกินจากโรคหัวใจและหลอดเลือด (excess death) ประมาณ 17 คนต่อประชากร 1,000 คน 

ผลจากการศึกษานี้ สอดคล้องกับงานวิจัยอื่นๆ ทั่วโลกอีกหลายชิ้น (ดังแสดงในตาราง) ที่ชี้ให้เห็นว่า การติดเชื้อโควิด-19 ทำให้เสี่ยงต่อปัญหาโรคหัวใจ และหลอดเลือดสมองสูงขึ้นราว 2 เท่า และทำให้มีอัตราเสียชีวิตสูงกว่าคนที่ไม่ติดเชื้อ (ภาพที่ 5)

ดังนั้นจึงควรดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีสติ ไม่ประมาท ป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอ

อยู่ในที่ที่ระบายอากาศดี ทั้งตอนทำงาน เรียน ท่องเที่ยว

การใส่หน้ากากอย่างถูกต้องจะช่วยลดความเสี่ยงลงไปได้มาก ทั้งจากโควิด-19 และ PM2.5

ป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อ หรือไม่ติดซ้ำ ย่อมดีที่สุด

อ้างอิง

1. Topol E. (ภาพที่ 1 และ 5)

2. DeVries A et al. One-Year Adverse Outcomes Among US Adults With Post–COVID-19 Condition vs Those Without COVID-19 in a Large Commercial Insurance Database. JAMA Health Forum. 3 March 2023.

ข้อมูลจาก : Thira Woratanarat

ภาพจาก :  AFP 

ยอดนิยมในตอนนี้

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง