TrueID

เหอเป่ยพบ 'หลุมศพราชวงศ์หมิง' บริเวณไซต์ก่อสร้าง

เหอเป่ยพบ 'หลุมศพราชวงศ์หมิง' บริเวณไซต์ก่อสร้าง
Xinhua Thai
18 พฤศจิกายน 2564 ( 20:32 )
17
เหอเป่ยพบ 'หลุมศพราชวงศ์หมิง' บริเวณไซต์ก่อสร้าง

สือเจียจวง, 18 พ.ย. (ซินหัว) -- วันพฤหัสบดี (18 พ.ย.) สำนักงานด้านการปกป้องโบราณวัตถุในฑลเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีน เปิดเผยการค้นพบหลุมฝังศพโบราณสมัยราชวงศ์หมิง (ปี 1368-1644)

 

หลุมฝังศพนี้เป็นทรงแปดเหลี่ยม มีการก่ออิฐแกะสลักอย่างปราณีตและยังคงอยู่ในสภาพดี ด้านล่างหลุมมีโลงศพ 2 โลงวางเคียงข้างกัน แต่ละโลงมีโครงกระดูกอยู่ภายในนอกจากนั้นคณะนักโบราณคดียังขุดพบจานเคลือบสีขาวสภาพดี 4 ใบ รวมถึงชามเคลือบสีน้ำเงินและสีขาวอีก 1 ใบ ซึ่งเชื่อว่าเป็นชามในสมัยราชวงศ์หมิงตอนกลางเช่นเดียวกับหลุมศพทั้งนี้ รายงานระบุว่าแหล่งขุดค้นดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณสถานที่ก่อสร้างในอำเภอชิวเซี่ยน โดยผู้เชี่ยวชาญเผยว่าการค้นพบครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาการฝังศพในพื้นที่ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง