รีเซต

สิงห์บุรี เตรียมนำร่องโมเดลเมืองไร้สายไฟ หลังประชาพิจารณ์ผ่านฉลุย

สิงห์บุรี เตรียมนำร่องโมเดลเมืองไร้สายไฟ หลังประชาพิจารณ์ผ่านฉลุย
มติชน
12 กันยายน 2563 ( 14:17 )
39
สิงห์บุรี เตรียมนำร่องโมเดลเมืองไร้สายไฟ หลังประชาพิจารณ์ผ่านฉลุย

สิงห์บุรี เตรียมนำร่องโมเดลเมืองไร้สายไฟ หลังประชาพิจารณ์ผ่านฉลุย

 

วันที่ 12 กันยายน 2563 ที่เทศบาลเมืองสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี นายณรงค์ศักดิ์ วิงวอน นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี พร้อมด้วยนายจรูญศักดิ์ นาคคล้าม รอง ผอ.ฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี และคณะทำงานได้จัดทำประชาพิจารณ์โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ในพื้นที่เส้นทางถนนวิไลจิตต์ (ริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า) ตั้งแต่แยกถนนนายจันหนวดเขี้ยว สิ้นสุดโครงการแยกถนนสิงหวัฒนา เขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ระยะทาง 1.2 กม.

 

โดยมีนายสุชากร กาญจนศิลป์ ปลัดเทศบาล, นายถาวร มั่นคง ผอ.กองช่าง เทศบาลเมืองสิงห์บุรี, นายอำนาจ ยิ้มมา ผอ.กองวิศวกรรมและวางแผน กฟภ.เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี คือชุมชนวิทยาลัยเทคนิค ชุมชนวัดพรหมสาครและชุมชนตลาดสิงห์บุรีเข้าร่วมรับฟังกว่า 60 คน

 

ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการจะมีการก่อสร้างบ่อพักสาย วางสายเคเบิ้ลใต้ดิน และอุปกรณ์ประกอบ ระยะทางกว่า 4 พันเมตร ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 4 สาย ขนาด 100 เควีเอ 2 เครื่อง และขนาด 160 เควีเอ 1 เครื่อง ติดตั้งจุดรวมมีเตอร์ ปรับปรุงทางเท้า ในวงเงินงบประมาณ 13.5 ล้านบาท โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับผิดชอบค่าใช้จ่ายการก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งประชาชนต่างเห็นด้วยต่อโครงการนี้ และอยากให้มีการดำเนินงานต่อเนื่องในถนนสายสำคัญของเมืองสิงห์บุรีอีกด้วย

 

ด้าน นายประพันธ์ วัฒนวงศ์ ประธานชุมชนวิทยาลัยเทคนิค กล่าวว่า เห็นด้วยที่จะมีการดำเนินงานสายเคเบิ้ลใต้ดินถนนสายดังกล่าว เนื่องจากบริเวณนี้มีโบราณสถานที่สำคัญคือศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ซึ่งสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 และเป็นจุดท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญ รวมทั้ง มีสถานที่ราชการหลายแห่ง ดังนั้น การนำสายไฟฟ้าลงดินจะทำให้ทัศนียภาพของถนนสายดังกล่าวสวยงามและเป็นเอกลักษณ์

 

อีกทั้ง เนื่องจากถนนเส้นนี้มีอายุยาวนาน เมื่อมีการก่อสร้างก็อยากให้มีการปรับปรุงทางเท้าและรักษาสภาพต้นไม้โดยรอบด้วย โดยเฉพาะการอนุรักษ์ต้นมะขามใหญ่ริมถนนที่มีการปลูกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เช่นกัน ซึ่งตนเองและชุมชนต่างเสียดายที่ กฟภ.มีงบประมาณไม่มากนัก เพราะทุกคนอยากให้ กฟภ.ทำโครงการนี้ตลอดเส้นทาง ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานบางระจัน จนถึงสะพานหลวงพ่อแพ รวมระยะทาง 3 กม.

 

ขณะที่ นายณรงค์ศักดิ์ วิงวอน นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี กล่าวว่า ในการก่อสร้าง ทางเทศบาลจะต้องส่งมอบพื้นที่ดำเนินงานให้แก่ กฟภ. ในเร็วๆนี้ ซึ่งในการขุดพื้นที่ทางเดินเท้านั้นอยากให้ กฟภ.มีการพิจารณารูปแบบที่ทันสมัย สวยงาม เมื่อฝังกลบสายไฟและก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ซึ่งจะไปสอดรับกับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ที่ได้ของบประมาณกับทางจังหวัดด้วย ทั้งนี้ ในตัวเมืองสิงห์บุรีมีพื้นที่ไม่มากนักมีถนนสายสำคัญไม่กี่สาย เช่นถนนขุนสรรค์ ซึ่งเป็นสายหลักในตัวเมืองและย่านชุมชน หากเป็นไปได้ถ้ามีการดำเนินโครงการแบบนี้เป็นการต่อเนื่องก็จะทำให้สิงห์บุรีเป็นโมเดลจังหวัดที่นำสายเคเบิ้ลไฟฟ้าลงใต้ดินทั้งจังหวัดด้วย

 

ด้าน นายจรูญศักดิ์ นาคคล้าม กล่าวว่า ในประเด็นที่ว่าอยากให้มีการก่อสร้างโครงการอย่างนี้ ตลอดเส้นทางและดำเนินการให้คลอบคลุมทั้งจังหวัดนั้น เนื่องจากเรามีขีดจำกัดเรื่องบประมาณที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง การดำเนินงานไม่ได้มีเฉพาะในส่วนงานของ กฟภ.เท่านั้นแต่ยังมีสายสื่อสาร ระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนงานด้านโยธาที่จะเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ซึ่งในพื้นที่รับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี

 

การทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง อาทิ งานจราจรที่อาจต้องปิดการจราจร 1 ช่องทาง การรบกวนของเสียง รวมทั้งฝุ่นละออง ในการก่อสร้าง ซึ่งจะต้องมีการควบคุมให้อยู่ในระดับที่กฎหมายกำหนด กับชุมชนในตัวเมืองสิงห์บุรี ถือเป็นการดำเนินงานครั้งแรกก่อนที่จะเดินหน้าต่ออีก 5 จังหวัด

 

“น่ายินดีที่ประชาชนต่างเข้าใจและตอบรับเห็นด้วยกับโครงการ และหากมีโครงการเฉพาะลักษณะนี้ก็มีแนวโน้มเป็นไปได้ว่าจะต้องเป็นโครงการต่อเนื่องเพื่อสร้างความสวยงามและความปลอดภัยให้แก่ชุมชนเมืองสิงห์บุรี” นายจรูญศักดิ์ กล่าว