ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา ออกคำสั่งให้ขายอาหารเครื่องดื่มในห้างได้ ห้ามนั่งกิน

ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา ออกคำสั่งให้ขายอาหารเครื่องดื่มในห้างได้ ห้ามนั่งกิน
มติชน
6 เมษายน 2563 ( 17:26 )
105
ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา ออกคำสั่งให้ขายอาหารเครื่องดื่มในห้างได้ ห้ามนั่งกิน

ผู้ว่าฯ แปดริ้ว ออกคำสั่งให้ขายอาหารเครื่องดื่มในห้างได้ ห้ามนั่งกินในร้านต้องซื้อกลับบ้านน

เมื่อวันที่ 6 เมษายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ออกคำสั่งมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพิ่มเติม มีความสอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบข้อ 2 (3) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา จึงมีคำสั่งให้จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีก ขนาดใหญ่ได้ แต่ห้ามจัดให้มีที่นั่งรับประทานอาหารและเครื่องดื่มภายในร้าน อนุญาตให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อนำกลับไปรับประทานภายนอกห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เท่านั้น

“ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเป็นความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน ตามมาตรา 368 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบวัน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง