รีเซต

เร่งปรับปรุง ป้อมมหากาฬ-กำแพงเมืองเก่า คาดเสร็จ พ.ย.นี้

เร่งปรับปรุง ป้อมมหากาฬ-กำแพงเมืองเก่า คาดเสร็จ พ.ย.นี้
ข่าวสด
28 เมษายน 2565 ( 13:30 )
12
เร่งปรับปรุง ป้อมมหากาฬ-กำแพงเมืองเก่า คาดเสร็จ พ.ย.นี้

กทม. เร่งปรับปรุงป้อมมหากาฬ-กำแพงเมืองเก่า จัดทำรูปแบบรายการรายละเอียดตาม กรมศิลปากรพิจารณา แล้วเสร็จตามกระบวนการของสัญญา 26 พ.ย. 65

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. ที่ศาลาว่าการกทม. นายสมชาย เดชากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กล่าวถึงความคืบหน้าการปรับปรุงป้อมมหากาฬว่า

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (สวพ.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า ในส่วนของอาคารป้อมมหากาฬ และกำแพงเมืองเก่า ตามแนวถนนราชดำเนินกลาง และถนนมหาไชย เนื่องจากมีสภาพชำรุดเสียหายมาก

สำหรับ ป้อมมหากาฬ และกำแพงเมือง เป็นโบราณสถานที่กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียน ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากร จึงให้กรมศิลปากรพิจารณาแบบรายละเอียดโครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬ และกรมศิลปากร มีหนังสือ แจ้งให้ สวพ. ปรับปรุงแบบรายละเอียด

โดยให้หารือร่วมกับสถาปนิกและวิศวกรของกรมศิลปากรและจัดทำรูปแบบรายการรายละเอียดการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่าเสนอกรมศิลปากรพิจารณาอีกครั้ง หลังจากนั้นกรมศิลปากรได้อนุญาตให้ดำเนินการบูรณะได้ตามรูปแบบที่เสนอไว้ รวมทั้งให้ขุดค้นทางโบราณคดีเพิ่มเติม ทำให้เกิดความล่าช้า

ทั้งนี้ สวพ. ได้ลงนามในสัญญาจ้าง บริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด มีระยะเวลาดำเนินการ 540 วัน โดยสิ้นสุดสัญญาเมื่อวันที่ 15 ส.ค.63 แต่เนื่องจากข้อจำกัดดังกล่าว ทำให้จำเป็นต้องขยาย และแก้ไขสัญญาออกไปอีก 833 วัน โดยจะสิ้นสุดสัญญาวันที่ 26 พ.ย.65 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญา คาดว่าการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า จะแล้วเสร็จตามกระบวนการของสัญญา

ด้านนายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า สำนักสิ่งแวดล้อม ได้เข้าปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะป้อมมหากาฬในส่วนที่ดูแลเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยออกแบบเป็นสวนไม้ดอกและจุดชมวิวถ่ายภาพท่ามกลางแปลงไม้ดอกหลากสีสัน เพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ซึ่งจะมีการเปลี่ยนไม้ดอกหลากหลายชนิดตามฤดูกาล เพื่อความสวยงามเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง