‘เท่าพิภพ’ ยก 5 แนวคิด แก้ปัญหา ‘ค้าประเวณี’ ชวน ร่วมโหวต ทางที่เหมาะสมไทย

‘เท่าพิภพ’ ยก 5 แนวคิด แก้ปัญหา ‘ค้าประเวณี’ ชวน ร่วมโหวต ทางที่เหมาะสมไทย
มติชน
15 ธันวาคม 2563 ( 17:05 )
22
‘เท่าพิภพ’ ยก 5 แนวคิด แก้ปัญหา ‘ค้าประเวณี’ ชวน ร่วมโหวต ทางที่เหมาะสมไทย

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคก้าวไกล ได้โพสต์ภาพและข้อความ ผ่านเฟซบุ๊ก “เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร – Taopiphop Limjittrakorn” โดยระบุว่า

 

โพสต์นี้ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันโหวตครับ !!! เนื่องจากวันนี้ผมได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาด้านเด็ก เยาวชน สตรี และผู้มีความหลากหลายทางเพศ พิจารณา “แนวทางการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539”

 

จึงอยากจะขอความคิดเห็นของทุกท่านในที่นี้ว่า ท่านเห็นด้วยกับแนวคิดใดใน 5 ข้อ 5 แนวคิดในการแก้ปัญหาการค้าประเวณีของประเทศต่างๆ และแนวคิดใดเหมาะสมกับประเทศไทยมากที่สุด

 

1. แนวคิดห้ามการค้าประเวณี (Prohibitionism) แนวคิดที่อยู่บนฐานความเชื่อที่ว่าโสเภณีเป็นสิ่งชั่วร้ายหรืออาชญากรในสังคม

2. แนวคิดการค้าประเวณีไม่ใช่อาชญากรรม (Decriminalization) ดำเนินการกับผู้แสวงหาผลประโยชน์บังคับค้าประเวณี ส่วนผู้ค้าประเวณีไม่ถูกจับกุมลงโทษ

3. แนวคิดการค้าประเวณีเป็นสิ่งถูกกฎหมาย (Legalization) ผู้ค้าและสถานบริการต้องจดทะเบียน โดยมีเจ้าของสถานบริการเป็นตัวแทนจากรัฐควบคุมดูแล และมีการกำหนดโซนนิ่ง มีการนำกฎหมายแรงงานคุ้มครองโสเภณี การตรวจสุขภาพ มาใช้กำกับดูแล

4. แนวคิดยกเลิกการค้าประเวณี (Abolitionism)เชื่อว่าระบบโสเภณีขัดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การค้าประเวณีโดยคะวมันเองไม่ผิดกฎหมาย แต่มีการลงโทษการค้าผู้หญิงและเด็กตลอดจนการเป็นธุระจัดหา

5. แนวคิดนอร์ดิกส์ (The Nordic) ลงโทษผู้ซื้อบริการแต่ไม่เอาผิดกับหญิงค้าบริการ ให้ความช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะออกจากธุรกิจการค้าประเวณี

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง