TrueID

เทศบาลหัวหิน ยื่นอุทธรณ์คำสั่งรื้อถอนอาคารชาวบ้าน 53 ราย รุกป่าเขาตะเกียบ

เทศบาลหัวหิน ยื่นอุทธรณ์คำสั่งรื้อถอนอาคารชาวบ้าน 53 ราย รุกป่าเขาตะเกียบ
มติชน
22 สิงหาคม 2563 ( 11:11 )
111
1
เทศบาลหัวหิน ยื่นอุทธรณ์คำสั่งรื้อถอนอาคารชาวบ้าน 53 ราย รุกป่าเขาตะเกียบ

เทศบาลหัวหิน ยื่นอุทธรณ์คำสั่งรื้อถอนอาคารชาวบ้าน 53 ราย รุกป่าเขาตะเกียบ

 

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 นายสุวิทย์ พลเสน โยธาธิการและผังเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า หลังจากเทศบาลหัวหินมีหนังสือแจ้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เพื่อขอให้พิจารณาการอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น สั่งให้รื้อถอนอาคารของชาวบ้าน 53 ราย ในเขตพื้นที่ของกรมป่าไม้บริเวณเชิงเขาตะเกียบ ซึ่งเบื้องต้นกรมป่าไม้ยังไม่ได้อนุญาตให้เช่าใช้พื้นที่ แต่เทศบาลได้ขออุทธรณ์เพื่อขยายระยะเวลาในการรื้อถอน เนื่องจากที่ผ่านมาชาวบ้าน 53 ราย ก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ ขณะที่การขออนุญาตสร้างอาคาร ผู้ยื่นแบบแปลนก่อสร้าง จะต้องได้รับกรรมสิทธิการเช่าที่ดินดังกล่าว

 

“ยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของเทศบาลหัวหิน จะดำเนินการรื้อถอนตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด และขอเรียนว่า คณะกรรมการอุทธรณ์ฯไม่รับพิจารณาเพื่อมีมติให้เทศบาลขยายเวลาในการใช้ข้อกฎหมายตามระยะเวลาที่กำหนด สำหรับผู้เสียหายพบว่ามีผลกระทบจากการรื้อถอน อาจจะใช้สิทธิทางกฎหมายด้านอื่น เพื่อขอให้คุ้มครองชั่วคราว เนื่องจากปัจจุบันผู้ครอบครองอาคารไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน การยื่นอุทธรณ์จึงอาจจะเข้าข่ายการประวิงเวลาในการใช้กฎหมาย ขณะเดียวกันกรมป่าไม้เจ้าของที่ดินที่ถูกบุกรุกก็ควรดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับกรณีการอนุญาตให้บริษัทเอกชน เช่าพื้นที่ประกอบกิจการร้านอาหารลาแมร์ แต่ล่าสุดทราบว่ามีการเพิกถอนสัญญาเช่า โดยเทศบาลหัวหินไม่ได้อนุญาตให้สร้างอาคารร้านลาแมร์” นายสุวิทย์กล่าว

 

นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลหัวหิน กล่าวว่า ที่ผ่านมาได้จัดประชุมชี้แจงชาวบ้าน 53 ราย กรณีการปลูกสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีความผิดตามกฎหมาย เนื่องจากพื้นที่ที่ใช้ปลูกสร้างเป็นเขตที่ดินของกรมป่าไม้ และจะต้องได้รับอนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ ก่อนทำการปลูกสร้าง หลังจากทราบว่าจะมีปัญหาการร้องเรียนถึง ป.ป.ช.ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ซึ่งเทศบาลอาจเข้าข่ายละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ทั้งนี้หากคณะกรรมการอุทธรณ์ฯไม่รับพิจารณาการขยายระยะเวลาในการรื้อถอน เทศบาลจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด แต่จะทำให้ประชาชนทั้ง 53 ราย มีผลกระทบน้อยที่สุดในระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ ล่าสุด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี มีหนังสือแจ้งชาวบ้านทราบว่าได้เสนอพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เป้าหมายจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานในส่วนกลาง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง