รีเซต

‘สรรพสามิต’ ลุยปราบ ‘เหล้า-บุหรี่’ เถื่อน พบการกระทำผิดอื้อ ค่าปรับพุ่ง 8.99 ลบ.

‘สรรพสามิต’ ลุยปราบ ‘เหล้า-บุหรี่’ เถื่อน พบการกระทำผิดอื้อ ค่าปรับพุ่ง 8.99 ลบ.
มติชน
26 มิถุนายน 2563 ( 14:02 )
27
‘สรรพสามิต’ ลุยปราบ ‘เหล้า-บุหรี่’ เถื่อน พบการกระทำผิดอื้อ ค่าปรับพุ่ง 8.99 ลบ.

‘สรรพสามิต’ ลุยปราบ ‘เหล้า-บุหรี่’ เถื่อน พบการกระทำผิดอื้อ ค่าปรับพุ่ง 8.99 ลบ.

นายวรวรรธน์ ภิญโญ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า ได้ดำเนินงานตามมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิด กฎหมายสรรพสามิตตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีสรรพสามิต ปี 2560 และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมา กรมสรรพสามิตได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ ชุดเฉพาะกิจจากสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม และเจ้าหน้าที่สรรพสามิต พื้นที่ทั่วประเทศพร้อมสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตตามพื้นที่เป้าหมายที่คาดว่าอาจมีการกระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภคให้บริโภคสินค้าที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

 

สำหรับผลการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศ ปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างวันที่ 19-25 มิถุนายน 2563) พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 531 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.99 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 286 คดี ค่าปรับ 2.62 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 149 คดี ค่าปรับ 3.14 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 18 คดี ค่าปรับ 0.15 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 33 คดี ค่าปรับ 1.37 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 1 คดี ค่าปรับ จำนวน 0.02 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 29 คดี ค่าปรับ จำนวน 0.75 ล้านบาท และสินค้าอื่น ๆ จำนวน 15 คดี ค่าปรับ 0.94 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 3,799.960 ลิตร ยาสูบ จำนวน 7,205 ซอง ไพ่ จำนวน 547 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 44,549.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 100 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 34 คัน

 

สรุปยอดรวมในปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562-25 มิถุนายน 2563 พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 21,329 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 365.45 ล้านบาท โดยแยกเป็น สุรา จำนวน 12,148 คดี ค่าปรับ 124.14 ล้านบาท ยาสูบ จำนวน 6,345 คดี ค่าปรับ 148.72 ล้านบาท ไพ่ จำนวน 453 คดี ค่าปรับ 6.72 ล้านบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 972 คดี ค่าปรับ 36.22 ล้านบาท น้ำหอม จำนวน 46 คดี ค่าปรับ 1.35 ล้านบาท รถจักรยานยนต์ จำนวน 948 คดี ค่าปรับ จำนวน 22.14 ล้านบาท และสินค้าอื่นๆ จำนวน 417 คดี ค่าปรับ 26.16 ล้านบาท โดยมีของกลางแยกเป็นน้ำสุรา จำนวน 1,272,135.130 ลิตร ยาสูบ จำนวน 374,913 ซอง ไพ่ จำนวน 59,918 สำรับ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน จำนวน 2,384,224.000 ลิตร น้ำหอม จำนวน 42,832 ขวด รถจักรยานยนต์ จำนวน 1,049 คัน

“หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือคอลเซ็นเตอร์ 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ www.excise.go.th ซึ่งกรมสรรพสามิตจะปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และจะมอบสินบนนำจับให้ ภายหลังจากคดีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว” นายวรวรรธน์ กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง