รีเซต

แห่เสนอขอใช้เงินกู้ 1.36 ล้านล. สูงลิ่วกว่าวงเงินจริงที่มีแค่ 4 แสนล้าน-สภาพัฒน์ย้ำตรวจเข้มทุกโครงการ

แห่เสนอขอใช้เงินกู้ 1.36 ล้านล. สูงลิ่วกว่าวงเงินจริงที่มีแค่ 4 แสนล้าน-สภาพัฒน์ย้ำตรวจเข้มทุกโครงการ
ข่าวสด
23 มิถุนายน 2563 ( 14:47 )
37
แห่เสนอขอใช้เงินกู้ 1.36 ล้านล. สูงลิ่วกว่าวงเงินจริงที่มีแค่ 4 แสนล้าน-สภาพัฒน์ย้ำตรวจเข้มทุกโครงการ

 

นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ความคืบหน้าการวิเคราะห์และกลั่นกรองแผนงานหรือโครงการที่ 3 ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 วงเงิน 400,000 ล้านบาท

จากข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 22 มิ.ย. 2563 มีข้อเสนอโครงการในรอบที่ 1 รวมทุกแผนงาน จำนวน 43,851 ข้อเสนอ วงเงินกว่า 1.36 ล้านล้านบาท ซึ่งแผนงาน 3.2 มีข้อเสนอโครงการมากที่สุด จำนวน 42,405 โครงการ ตามมาด้วย แผนงาน 3.1 จำนวน 1,259 โครงการ ตามลำดับ

 

เนื่องจากข้อเสนอโครงการมีจำนวนมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ จึงทำให้การวิเคราะห์โครงการของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ล่าช้าไปกว่ากำหนดอยู่บ้าง แต่เชื่อว่าจะสามารถวิเคราะห์เสร็จในเบื้องต้นภายในวันที่ 26 มิ.ย.นี้ และสามารถส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้เพื่อพิจารณาได้ทันในวันที่ 1 ก.ค. 2563 เพื่อนำส่งโครงการที่ผ่านการพิจารณาให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามกำหนดไว้ในวันที่ 8 ก.ค. 2563

ทั้งนี้ ในช่วงก่อนที่จะให้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้พิจารณานั้น สภาพัฒน์จะเปิดให้ประชาชนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอโครงการที่ผ่านการวิเคราะห์ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ผ่านทางระบบ ThaiME (http://thaime.nesdc.go.th) เพื่อใช้ประกอบการกลั่นกรองโครงการต่อไป เพื่อให้เกิดความรอบคอบและโปร่งใส

 

สำหรับกรณีที่ภาคส่วนต่างๆ ยังมีความกังวลว่าบางข้อเสนอโครงการอาจมีความไม่เหมาะสมและไม่คุ้มค่าในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ขอยืนยันว่า คณะทำงานของสภาพัฒน์ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ประกอบด้วยนักวิชาการผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขา ได้วิเคราะห์โครงการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี คือการใช้เงินกู้นี้จะต้องตรงตามวัตถุประสงค์ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั่วถึงเที่ยงธรรม เน้นความคุ้มค่าและมีมาตรการป้องกันการทุจริต

ทั้งนี้ สศช. กำหนดจัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน เพื่อชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับ “ความก้าวหน้าของการวิเคราะห์โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” ในวันที่ 26 มิ.ย. 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องแถลงข่าว อาคาร 5 ชั้น 1 สศช.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง