ครม. ไฟเขียว ตั้ง 6 บอร์ด องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ครม. ไฟเขียว ตั้ง 6 บอร์ด องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
มติชน
19 ตุลาคม 2564 ( 16:06 )
25
ครม. ไฟเขียว ตั้ง 6 บอร์ด องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมครม. เห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เสนอแต่งตั้ง นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงาน กปร. ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ กปร. สำนักงาน กปร. เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

 

ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ 1. นายวิจารย์ สิมาฉายา เป็นประธานกรรมการ 2. นายสมชาย รังษีธนานนท์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารธุรกิจ 3. นายสมิทธ์ พนมยงค์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน 4. นายสุธา ขาวเธียร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5. นายขวัญชัย ดวงสถาพร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านป่าไม้ 6. นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

 

 

บทความน่าสนใจอื่นๆ

แท็กยอดนิยม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง