รีเซต

ราชทัณฑ์ แจงผลตรวจ ATK นักโทษคุกพิษณุโลก ติดเชื้อกว่า 1.5 พันราย

ราชทัณฑ์ แจงผลตรวจ ATK นักโทษคุกพิษณุโลก ติดเชื้อกว่า 1.5 พันราย
ข่าวสด
13 ธันวาคม 2564 ( 14:39 )
35
ราชทัณฑ์ แจงผลตรวจ ATK นักโทษคุกพิษณุโลก ติดเชื้อกว่า 1.5 พันราย

ราชทัณฑ์ แจงผลตรวจ ATK นักโทษคุกพิษณุโลก ติดเชื้อกว่า 1.5 พันราย เผยเป็นกลุ่มสีเขียว ไม่มีอาการ ผู้ต้องขังทุกราย ได้รับยาและการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบแล้ว

 

วันที่ 13 ธ.ค.64 นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 นาฬิกา) พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย เป็นการพบในห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่จากภายนอกทั้งหมด

 

ขณะที่มีผู้ติดเชื้อที่รักษาหายเพิ่ม จำนวน 34 ราย โดยไม่มีรายงานการเสียชีวิตเป็นวันที่ 2 ทำให้มีผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 1,677 ราย (กลุ่มสีเขียว 90.6% สีเหลือง 9% และสีแดง 0.4%) มีผู้ติดเชื้อรักษาหายสะสม 82,148 ราย หรือ 95.4%ของผู้ติดเชื้อสะสม 86,128 ราย เสียชีวิตสะสม 185 ราย คิดเป็น 0.2% ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด

 

นายอายุตม์ กล่าวว่า ในวันนี้ พบการระบาดเพิ่มในเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ส่งผลให้มีเรือนจำสีขาวลดลงอยู่ที่ 128 แห่ง และเรือนจำสีแดงเพิ่มเป็น 14 แห่ง ซึ่งในจำนวนดังกล่าว

 

เป็นเรือนจำที่อยู่ระหว่างควบคุมการระบาด 6แห่ง (ระบาดใหม่ 4 แห่ง คือ เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เรือนจำอำเภอนาทวี และเรือนจำอำเภอฝาง และที่ระบาดซ้ำในแดนบางส่วน 2 แห่ง คือ เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี และเรือนจำกลางเชียงใหม่)

 

นายอายุตม์ กล่าวถึงการประชุม ศบค.ยธ. โดยปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในเช้าวันนี้ พบว่าสถานการณ์โดยรวมเริ่มคลี่คลายและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยเฉพาะจำนวนเรือนจำระบาดใหม่ที่ชะลอตัวลง ในระยะนี้ ขณะที่การควบคุมการระบาดภายในเรือนจำ สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นระบบและมีเรือนจำเตรียมพ้นจากการระบาดได้เพิ่มขึ้น

 

ซึ่งคาดว่าสถานการณ์ในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้จะดีขึ้นอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดซ้ำหรือระบาดในแดนเพิ่มอีก

 

ส่วนสถานการณ์ในเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ที่เป็นเรือนจำระบาดใหม่นั้น กรมราชทัณฑ์ได้รับรายงานว่า จากการประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลแม่ข่ายและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อเข้าตรวจหาเชื้อในผู้ต้องขังด้วยชุดตรวจ ATK พบผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 1,501 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม)

 

ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้ต้องขังกลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย และได้ให้ยาฟาวิพิราเวียร์ พร้อมวางแผนในการตรวจคัดกรองคัดแยก และการดูแลรักษาอื่นๆ ตามมาตรฐานทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ

 

รวมทั้งได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และบุคลากร ทั้งจากส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ เรือนจำในเขตพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนโรงพยาบาลแม่ข่ายและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในเร็วๆ นี้

 

ด้านการบริหารจัดการวัคซีนแก่ผู้ต้องขัง ปัจจุบัน มีผู้ต้องขังที่ได้รับวัคซีนครบทั้ง 2 เข็มหรือครบโดสแล้ว จำนวน 260,790 ราย หรือ 92.4% ของจำนวนผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานทั้งหมด 282,118 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง