พี่ฉอด ยื่นหนังสือลาออกแกรมมี่ เหตุภารกิจล้น-ทำงานได้ไม่เต็มที่

พี่ฉอด ยื่นหนังสือลาออกแกรมมี่ เหตุภารกิจล้น-ทำงานได้ไม่เต็มที่
มติชน
5 มกราคม 2564 ( 07:50 )
59
พี่ฉอด ยื่นหนังสือลาออกแกรมมี่ เหตุภารกิจล้น-ทำงานได้ไม่เต็มที่

เป็นข่าวต้อนรับศักราชใหม่ที่ไม่ค่อยสู้ดีนัก สำหรับวงการคอนเทนต์ไทย เมื่อ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ยื่นหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท โดยระบุว่า 

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน และนางสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าว เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างธุรกิจประกอบกับมีภารกิจที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่ โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

 

ทั้งนี้ หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งแทน ดร.ลักขณา และนางสายทิพย์ได้แล้ว บริษัทฯจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับทราบต่อไป

อย่างไรก็ตาม นางสายทิพย์ ยังคงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เช้นจ์ 2561 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ เช่นเดิม