ครม.เคาะร่างกฎกระทรวงฯ กำหนดลักษณะงานห้ามจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้าน เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย

ครม.เคาะร่างกฎกระทรวงฯ กำหนดลักษณะงานห้ามจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้าน เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย
มติชน
15 ธันวาคม 2563 ( 15:12 )
23
ครม.เคาะร่างกฎกระทรวงฯ กำหนดลักษณะงานห้ามจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้าน เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 15 ธันวาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะหรือประเภทของงาน ที่ห้ามผู้จ้างงานจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้านทำงาน พ.ศ. …. เพื่อเพิ่มมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดลักษณะหรือประเภทงานที่ห้ามผู้จ้างงานจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้าน ประกอบด้วย 1.งานเกี่ยวกับความร้อนจัดอันอาจเป็นอันตราย ได้แก่ ลักษณะงานเกี่ยวกับความร้อน ซึ่งทำให้ระดับความร้อนภายในสถานที่ทำงานของผู้รับงานไปทำที่บ้าน เกินค่าเฉลี่ยอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ 34 องศาเซลเซียส ในเวลาทำงาน 2 ชั่วโมงติดต่อกัน (อุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ (Wet Bulb Globe Temperature : WBGT) เป็นดัชนีวัดสภาพความร้อนในสิ่งแวดล้อมการทำงาน) 2.งานอื่นที่อาจกระทบต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้แก่ งานที่เกี่ยวกับเลื่อยสายพาน ลักษณะงานที่ก่อให้เกิดเสียงดังที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านสัมผัสระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมงเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ) ทั้งนี้ ในลำดับต่อไปจะส่งร่างกฎกระทรวงฯ ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง