รีเซต

นักวิชาการจีนไทยร่วมแลกเปลี่ยน 'วัฒนธรรม-คัมภีร์ใบลาน' ในสิบสองปันนา

นักวิชาการจีนไทยร่วมแลกเปลี่ยน 'วัฒนธรรม-คัมภีร์ใบลาน' ในสิบสองปันนา
Xinhua
19 พฤษภาคม 2567 ( 19:59 )
16
นักวิชาการจีนไทยร่วมแลกเปลี่ยน 'วัฒนธรรม-คัมภีร์ใบลาน' ในสิบสองปันนา
  (ภาพจากหอสมุดสิบสองปันนา :งานแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในหัวข้อ "วัฒนธรรมใบลาน" ณ หอสมุดแคว้นปกครองตนเองสิบสองปันนา กลุ่มชาติพันธุ์ไท มณฑลอวิ๋นหนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน วันที่ 16 พ.ค. 2024) คุนหมิง, 19 พ.ค. (ซินหัว) -- เมื่อวันพฤหัสบดี (16 พ.ค.) มีการจัดงานแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในหัวข้อ "วัฒนธรรมใบลาน"  ขึ้นที่หอสมุดของแคว้นปกครองตนเองสิบสองปันนา กลุ่มชาติพันธุ์ไท มณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน โดยมีผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจากจีนและไทยผู้ศึกษาวัฒนธรรมใบลาน และทำงานด้านการคุ้มครองและวิจัยหนังสือใบลานโบราณ เข้าร่วมงานมากกว่า 50 คน ในการนี้ ผู้ร่วมงานได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมใบลาน รวมถึงข้อมูลด้านความสำเร็จในการวิจัยหนังสือใบลาน ตลอดจนวิธีที่มีประสิทธิภาพในการปกป้องและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานจำนวนมาก ที่เสี่ยงได้รับความเสียหายหรือสูญหายไปเนื่องจากกาลเวลาดร.ดิเรก อินจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ใบลานศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แบ่งปันสถานการณ์การเพาะปลูกใบลานในไทย กระบวนการผลิตคัมภีร์ใบลาน และคุณค่าของวัฒนธรรมใบลานในด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการท่องเที่ยว คลิปวิดีโอที่ดร.ดิเรกนำมามาแบ่งปัน ทำให้ผู้ร่วมงานได้เห็นว่าใบลานมักปรากฏอยู่บนภาพจิตรกรรมฝาผนังยุคแรกของเชียงใหม่ในฐานะเครื่องเขียนโจวหยางซิน ผู้อำนวยการหอสมุดสิบสองปันนา กล่าวว่าวัฒนธรรมใบลานเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันลึกซึ้งที่ทั้งจีนและไทยมีเหมือนกัน สองประเทศใช้ใบลานเป็นสะพานเชื่อม เพื่อแบ่งปันเอกลักษณ์และเสน่ห์ของใบลาน ทั้งยังร่วมกันพัฒนาและหารือเรื่องการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ อันจะช่วยส่งเสริมการวิจัยวัฒนธรรมใบลาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้ร่วมกัน
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง